Τράπεζες

ΛΕΠΕΤΕ: Η Εθνική ελπίζει ότι δεν θα πληρώσει!


Σε απόφαση του Αρείου Πάγου που θα την απαλλάξει από τα βάρη του Λογαριασμού Επικούρησης προσβλέπει η τράπεζα.

Τις ελπίδες ότι θα ελαχιστοποιήσει το κόστος για τις παροχές επικουρικών συντάξεων, διατηρεί η Εθνική Τράπεζα, παρά την πρόσφατη ήττα της στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ειδικότερα, χωρίς επιβάρυνση από προβλέψεις για τις επικουρικές συντάξεις θα καταρτίσει και φέτος τις οικονομικές της καταστάσεις η Εθνική Τράπεζα, ενώ προσβλέπει σε μια θετική απόφαση από τον Άρειο Πάγο, ώστε να αποφύγει τα οικονομικά βάρη που απορρέουν από το Λογαριασμό Επικούρησης, παύοντας να πληρώνει ακόμη και όσα προβλέπει ο τελευταίος νόμος Πετρόπουλου (ν. 4618/2019).

Η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση αναστολής που είχε υποβάλει η τράπεζα κατά της υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του νόμου Πετρόπουλου δίνει στην τράπεζα, με το σκεπτικό της, πρόσθετα επιχειρήματα για να υποστηριχθεί η απόφαση της διοίκησης να μην εγγραφούν φέτος στις οικονομικές καταστάσεις προβλέψεις για τις συνταξιοδοτικές δαπάνες, που σύμφωνα με εκτιμήσεις της τράπεζας θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ, μειώνοντας σημαντικά (κατά 70 μονάδες βάσης) το δείκτη επάρκειας κεφαλαίων.

Όπως επισημαίνει η Εθνική, «από την απόφαση προκύπτει ότι το ΣτΕ θεωρεί, αφενός μεν, ότι η όποια ζημία της Τράπεζας δεν είναι οριστική αλλά εξαρτάται από την τελική κρίση των πολιτικών δικαστηρίων, αφετέρου δε, ο νομοθέτης δεν επιβάλει στην Τράπεζα το βάρος κάλυψης ελλειμμάτων, ούτε την υποχρέωση να καταβάλλει η ίδια τις συνταξιοδοτικές δαπάνες για τους συνταξιούχους των ειδικών λογαριασμών».

«Μάχες» σε ΣτΕ και Α. Πάγο

Η Εθνική θα συνεχίσει να δίνει δικαστικές μάχες, σε δύο επίπεδα, αφενός για την ακύρωση του νόμου Πετρόπουλου, ώστε να μην επιβαρύνεται με πρόσθετες καταβολές προς το ΕΤΕΑΕΠ για την κάλυψη των επικουρικών συντάξεων, και αφετέρου για να αναγνωρισθεί αμετάκλητα (με απόφαση του Αρείου Πάγου) ότι η τράπεζα δεν έχει την υποχρέωση να καλύπτει τα ελλείμματα του ΛΕΠΕΤΕ, ώστε να πληρώνονται οι επικουρήσεις με βάση τον κανονισμό του Λογαριασμού.

Όσον αφορά το Συμβούλιο της Επικρατείας, η τράπεζα δεν αποθαρρύνεται από την έκδοση απορριπτικής απόφασης επί της αίτησης αναστολής, τονίζοντας ότι αυτό έγινε «για τυπικούς - δικονομικούς λόγους», χωρίς όμως απόφαση να «προδικάζει το αποτέλεσμα επί της εκκρεμούσης αιτήσεως ακυρώσεως η οποία συζητείται στο ΣτΕ την 02.12.2019».

Για τη συνέχιση της καταβολής των συντάξεων, που άρχισαν πρόσφατα να πληρώνονται στους συνταξιούχους της Εθνικής, ύστερα από μια διακοπή που κράτησε ενάμιση χρόνο, η δίκη στις 2 Δεκεμβρίου του 2019 θα έχει μεγάλη βαρύτητα. Στην περίπτωση που γίνουν δεκτές οι απόψεις της Εθνικής Τράπεζας από το ΣτΕ, το οποίο θα εκδώσει την απόφασή του στις αρχές του επόμενου χρόνου, η τράπεζα θα διακόψει τις πληρωμές βάσει του νόμου Πετρόπουλου προς το ΕΤΕΑΕΠ και οι συνταξιούχοι θα μείνουν μετέωροι.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο μόνος τρόπος για να συνεχίσουν να πληρώνονται οι επικουρικές συντάξεις θα είναι να υπάρξει διορθωτική νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας, η οποία θα έχει τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής. Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, η τράπεζα θα δεχόταν να καταβάλλει έως 35 εκατ. ευρώ ετησίως, αλλά υπό τον όρο ότι αυτό το ποσό θα εμφανισθεί ως αύξηση εισφοράς και όχι ως πρόσθετη καταβολή, ώστε να μη χρειάζεται να σχηματίσει πρόσθετη πρόβλεψη με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Υπενθυμίζεται ότι στο επιχειρησιακό σχέδιο που παρουσίασε τον Μάιο η τράπεζα στους επενδυτές, έχει υπολογισθεί ότι θα πληρώνονται 35 εκατ. ευρώ ετησίως για «ΛΕΠΕΤΕ - Επικουρικό Ταμείο», όπως αναφέρεται σε σχετικό γράφημα της παρουσίασης:

lepete_35

«Ισχυρές πιθανότητες νίκης»

Σε κάθε περίπτωση, η τράπεζα θεωρεί ότι όσα νομοθετήθηκαν πρόσφατα αποτελούν μια προσωρινή διευθέτηση, ενώ το τι θα πάρουν οι συνταξιούχοι θα κριθεί οριστικά από τα πολιτικά δικαστήρια, δηλαδή εν προκειμένω από τον Άρειο Πάγο.

Σχολιάζοντας το σκεπτικό της απορριπτικής απόφασης του ΣτΕ, η Εθνική σημειώνει ότι «διατυπώνεται η κρίση ότι οι διατάξεις του άρθ. 24 του ν. 4618/19 έχουν προσωρινό χαρακτήρα, μέχρι την έκδοση αποφάσεων των πολιτικών δικαστηρίων, το οποίο ουσιαστικά μεταθέτει την οριστική επίλυση του θέματος στα πολιτικά δικαστήρια, όπου είναι πολύ ισχυρές, με βάση την υφιστάμενη νομολογία, οι πιθανότητες οριστικής δικαίωσης των θέσεων της ΕΤΕ».

Ενισχυτικά για τις πάγιες θέσεις της η τράπεζα εκτιμά ότι λειτουργούν όσα σημειώνονται στο σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ σχετικά με τα έτη μετά το 2024, όταν θα λήξει η αρχική πενταετία των αυξημένων πληρωμών στο ΕΤΕΑΕΠ από την Εθνική: «Το ΣτΕ θεωρεί», τονίζει η τράπεζα, «ότι ούτε στις προσβαλλόμενες πράξεις ούτε στις ρυθμίσεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου εικοστού τετάρτου  του ν. 4618/2019 προβλέπεται η υποχρέωση της ΕΤΕ να καλύπτει η ίδια τη συνταξιοδοτική δαπάνη για τους συνταξιούχους του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠ Π.Π. ΕΘΝΑΚ ή η υποχρέωση κάλυψης των ελλειμμάτων του ΕΤΕΑΠ που συνδέονται με τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ανωτέρω ειδικών λογαριασμών».

Ο κανονισμός του ΛΕΠΕΤΕ

Πάντως, ο  δικηγόρος συνταξιούχων, Γιάννης Κυριακόπουλος, ο οποίος θα εκπροσωπήσει συνταξιούχους και στην πρώτη και σημαντικότερη δίκη ενώπιον του Αρείου Πάγου για τον ΛΕΠΕΤΕ, σχολιάζει θετικά το σκεπτικό της απόφασης 184/2019 του ΣτΕ, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι κρίθηκε απορριπτέος ο ισχυρισμός περί ανεπανόρθωτης βλάβης, ενώ τονίζεται ότι τα πολιτικά δικαστήρια είναι αποκλειστικά αρμόδια να κρίνουν για το είδος και την έκταση των υποχρεώσεων της Εθνικής, με βάση τον κανονισμό λειτουργίας των λογαριασμών επικούρησης.

Το δικαστήριο αποδέχεται, σημειώνει ο κ. Κυριακόπουλος, ότι «ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΛΕΠΕΤΕ αναγορεύεται εμμέσως ως η Βίβλος ανάγνωσης της υποθέσεως».

Διαβάστε επίσης