Χρηστικά

Λεφτά... περισσεύουν και παρατείνεται η ενίσχυση των παγίων δαπανών!


Λόγω της σφιχτής προθεσμίας και των αυστηρών όρων εκτιμάται ότι θα περισσέψουν πάνω από 100 εκατ. ευρώ και θα δοθούν το 2022

Την επέκταση και το 2022 του μέτρου της επιδότησης των παγίων δαπανών για τις επιχειρήσεις συγκεκριμένων κλάδων μελετά το υπουργείο Οικονομικών, λόγω περισσεύματος 100 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, το υπουργείο Οικονομικών διαπιστώνει, πώς από την εφαρμογή της διαδικασίας της επιδότησης παγίων δαπανών, λόγω της σφιχτής προθεσμίας και των αυστηρών όρων με τους οποίους εφαρμόζεται η διαδικασία, έμειναν έξω αρκετές επιχειρήσεις, ενώ και από αυτές που εντάχθηκαν, δεν καλύφθηκαν όλες οι δαπάνες τους.

Στο πλαίσιο αυτό, διαπιστώνεται ότι από το αρχικό ποσό των 450 εκατ. ευρώ, θα μείνουν αδιάθετα 100 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται πως το μέτρο της επιδότησης των παγίων δαπανών, προβλέπει τον συμψηφισμό των υποχρεώσεων προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ των πληττόμενων επιχειρήσεων, που καθίστανται ληξιπρόθεσμες από την 1η Ιουλίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021, με την ακόλουθη σειρά:

  • από φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων ή από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων/νομικών οντοτήτων,
  • από ΕΝ.Φ.Ι.Α.,
  • από Φ.Π.Α.,
  • από κάθε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή χρηματική κύρωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Ο περίπου 30.000 δικαιούχοι που εντάχθηκαν, δήλωσαν πως τα 240 εκατ. ευρώ θα τα χρησιμοποιήσουν για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών και τα υπόλοιπα 210 εκατ. ευρώ για φορολογικές υποχρεώσεις.

Η μέση ενίσχυση ανέρχεται σε περίπου 14.000 ευρώ με τις μισές επιχειρήσεις να λαμβάνουν ενίσχυση μεγαλύτερη από 3.720 ευρώ.

Ο όρος του μέτρου της ενίσχυσης των παγίων δαπανών, προβλέπει συγκεκριμένα ότι «τυχόν υπόλοιπο της ενίσχυσης που παραμένει μετά την 31.12.2021 δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί, ακυρώνεται αυτόματα μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας και το χορηγηθέν ύψος ενίσχυσης προσαρμόζεται αναλόγως».

Οι αυτόματοι συμψηφισμοί αφορούσαν ποσό ύψους 33 εκατ. ευρώ, αλλά με τους ρυθμούς που εντάσσονται τα χρέη εκτιμάται ότι δεν θα καλυφθεί το ποσό των 450.000 εκατ. ευρώ και μπορεί να μείνει αδιάθετο ποσό ύψους, ίσως και άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Αυτό που εξετάζεται τώρα, προκειμένου να μην χαθούν τα συγκεκριμένα κονδύλια, είναι μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα να καλύψει φόρους και εισφορές μέχρι και του πρώτου τριμήνου του 2022 ή και περισσότερο, και μέχρι την εξάντληση του ποσού της ενίσχυσης που περισσεύει.

Εφόσον υλοποιηθεί η παράταση, οι επαγγελματίες που εντάχθηκαν στο μέτρο, θα κληθούν να τροποποιήσουν τις αιτήσεις τους, ώστε να καλύψουν τους φόρους και τις εισφορές των πρώτων μηνών του 2022.

Επίσης, το ποσό θα είναι δεσμευμένο από τον προϋπολογισμό του 2021 και δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του 2022.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα