Χρηστικά

Νέα παράταση και αλλαγές κριτηρίων για τις πάγιες δαπάνες


Το ύψος της ενίσχυσης, προκύπτει με έναν πολύπλοκο  μαθηματικό τύπο, ενώ θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τις πληρωμές φόρων και εισφορών

Διαδοχικές παρατάσεις της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους να ενταχθούν στο πρόγραμμα ενίσχυσης των παγίων δαπανών, χορήγησαν το υπουργείο οικονομικών και η ΑΑΔΕ, ενώ ταυτόχρονα προχώρησαν και σε αλλαγές στους όρους ένταξης.

Η αρχική προθεσμία έληγε αύριο, 4 Αυγούστου και με χθεσινή απόφαση παρατάθηκε για τις 6 Αυγούστου, αλλά με νεότερη απόφαση παρατάθηκε ως τις 9 Αυγούστου, ενώ ταυτόχρονα, όμως, επήλθαν και αλλαγές στα κριτήρια ένταξης των επιχειρήσεων.

Πρόκειται για το πρόγραμμα στήριξης των πληγεισών από την πανδημία επιχειρήσεων, στις οποίες θα δοθούν ειδικά «κουπόνια», τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την πληρωμή φόρων και εισφορών που θα βεβαιωθούν στο β΄ εξάμηνο του 2021.

Για την επιλογή των δικαιούχων, η ΑΑΔΕ έχει καθιερώσει ένα πλέγμα αυστηρών προληπτικών και εκ των υστέρων ελέγχων

Το ύψος της ενίσχυσης, προκύπτει με έναν πολύπλοκο  μαθηματικό τύπο, ενώ θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τις πληρωμές φόρων και εισφορών, που σημαίνει ότι στην περίπτωση, που κατά την οποία, το ύψος των φόρων και των εισφορών είναι μικρότερο της ενίσχυσης, δεν θα καταβάλλεται η διαφορά στον επιχειρηματία, υπό τη μορφή ρευστού.

Παρατάσεις και αλλαγές

Με τη νέα απόφαση (ΓΔΟΥ 825), η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως την 9η Αυγούστου, ενώ τροποποιείται η αρχική απόφαση (παρ. 2 του άρθρου 1) και πλέον προβλέπεται ότι:
«2. Οι μεμονωμένες ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρούσας χορηγούνται σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρ. C(2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» (Προσωρινό Πλαίσιο), σύμφωνα με το τμήμα 3.1 ή 3.12 αυτού. Ειδικά για επιχειρήσεις που τηρούν διαφορετική χρήση από τη διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου, καθώς και για τις εταιρείες ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ, οι μεμονωμένες ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρούσας χορηγούνται σύμφωνα με το τμήμα 3.1. του Προσωρινού Πλαισίου.».

Τη Δευτέρα είχε εκδοθεί άλλη απόφαση από τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας (ΓΔΟΥ/824), η οποία προέβλεπε παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως τις 6 Αυγούστου (πλέον ισχύει η 9η Αυγούστου).

Ωστόσο, η συγκεκριμένη απόφαση περιείχε και σημαντικές αλλαγές, σε σχέση με την αρχική, για τα κριτήρια ένταξης των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα ενίσχυση των παγίων δαπανών, οι οποίες έκαναν έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Οι αλλαγές είναι οι ακόλουθες:

  1. Εφόσον ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ' όλη την περίοδο από Απρίλιο 2019 έως και Δεκέμβριο 2020, ο κύκλος εργασιών τους (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) την περίοδο από Απρίλιο 2020 ως Δεκέμβριο του 2020 να είναι μικρότερος τουλάχιστον κατά 30% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών τους την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και να παρουσιάζουν ζημία προ φόρων. Ειδικά οι εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. δεν απαιτείται να πληρούν το κριτήριο της ζημίας προ φόρων.
  2. Εφόσον δεν ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ ή ήταν υποκείμενες και απαλλασσόμενες οποιαδήποτε στιγμή από τον Απρίλιο 2019 έως και τον Δεκέμβριο 2020, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ΜΜΕ, τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών (κωδικός 500 δήλωσης Ε3) του έτους 2020 να είναι μικρότερα τουλάχιστον κατά 30% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του έτους 2019 και να παρουσιάζουν ζημία προ φόρων. Ειδικά για τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες γίνεται σύγκριση με το σύνολο εσόδων του πίνακα 2Δ του εντύπου Ν του φορολογικού έτους 2019.
  3. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη λειτουργίας μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή άνοιξαν υποκατάστημα από 1η Απριλίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2020 εφόσον δεν πληρούν τα κριτήρια των ανωτέρω περιπτώσεων είναι επιλέξιμες εάν τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του έτους 2020 (κωδικός 500 δήλωσης Ε3) είναι μικρότερα κατά τουλάχιστον 30% από το σύνολο εξόδων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους πωληθέντων (άθροισμα κωδικών 520 και 580 δήλωσης Ε3) και παρουσιάζουν ζημία προ φόρων. Οι επιχειρήσεις μάλιστα αυτές είναι επιλέξιμες ανεξαρτήτως της μείωσης του κύκλου εργασιών τους ή των εσόδων τους την περίοδο από Απρίλιο 2020 έως Δεκέμβριο 2020 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2019.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα