Χρηστικά

Λάθη στους 4 από τους 10 φοροελέγχους παραδέχεται η ΑΑΔΕ


Προβληματισμό προκαλούν τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ καθώς δικαιώνεται το 40% των φορολογουμένων που αμφισβητούν φόρους και πρόστιμα 

Λάθη στο 40% των φορολογικών ελέγχων που διενεργούν οι ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα διαπιστώνεται από τα στατιστικά στοιχεία της ίδιας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Πρόκειται για ένα στοιχείο που προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς εκτός από την ταλαιπωρία στην οποία υποβάλλονται χιλιάδες φορολογούμενοι, το Κράτος αναγκάζεται μετά μήνες ή χρόνια να επιστρέψει φόρους και πρόστιμα που είχε εισπράξει, υπό τη μορφή «προκαταβολής».

Ειδικότερα σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, ο φορολογούμενος που παραλαμβάνει το σημείωμα του ελέγχου και την Πράξη Προσδιορισμού Φόρου της φορολογικής αρχής, έχει τη δυνατότητα, εντός 30 ημερών, να καταθέσει ενδικοφανή προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, συνυποβάλλοντας και τα αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνει τους ισχυρισμούς του. Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη.

Σημειώνεται ότι για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, δεν απαιτείται παράβολο.

Η ΔΕΔ αποφασίζει επί της ενδικοφανούς προσφυγής εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της. Αν στο ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν εκδοθεί απόφαση και δεν ενημερωθεί ο προσφυγών, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί (σιωπηρή απόρριψη).

Επίσης, στην περίπτωση που ο φορολογούμενος, δεν δικαιωθεί στη ΔΕΔ, έχει τη δυνατότητα προσφυγής στα φορολογικά δικαστήρια, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι, εάν προηγουμένως δεν προσφύγει στη ΔΕΔ, δεν μπορεί να προσφύγει στα φορολογικά δικαστήρια.

4 στους 10 δικαιώνονται

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021 εκδικάστηκαν από τη ΔΕΔ, 3.772 υποθέσεις. Από αυτές έγιναν αποδεκτές και διαγράφηκαν στο σύνολο ή εν μέρει φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις που καταλογίστηκαν αρχικά, οι 1.470 ή ποσοστό 39%.

Παράλληλα, οι 2.226 προσφυγές απορρίφθηκαν, οι 27 που είχαν προσφύγει αρχικά στη συνέχεια παραιτήθηκαν, και οι 49 απορρίφθηκαν σιωπηρώς.

Επίσης, το 40% των φορολογουμένων που έχασαν την υπόθεση στη ΔΕΔ, προσέφυγαν στα φορολογικά δικαστήρια. Στο επτάμηνο του 2021 προσέφυγαν στα δικαστήρια 793 φορολογούμενοι που προηγουμένως είχαν απορριφθεί οι προσφυγές τους από τη ΔΕΔ, ενώ συνολικά από το 2013 έχουν προσφύγει 24.214 φορολογούμενοι.

Υψηλά ήταν και τα ποσοστά δικαίωσης από τη ΔΕΔ των φορολογουμένων στα προηγούμενα χρόνια. Συγκεκριμένα:

  • Το 2020 εκδικάστηκαν από τη ΔΕΔ, 4.951 υποθέσεις, από τις οποίες δικαιώθηκαν, εν όλω ή εν μέρει  οι 1.886, δηλαδή το 38,1%.
  • Το 2019 εκδικάστηκαν από τη ΔΕΔ, 7.138 υποθέσεις, εκ των οποίων δικαιώθηκαν οι 2.465, ή το 34,5%.
  • Το 2018 εκδικάστηκαν 8.170 υποθέσεις εκ των οποίων δικαιώθηκαν οι 3.179 ή το 38,9%.
  • Το 2017 εκδικάστηκαν 10.291 υποθέσεις  εκ των οποίων δικαιώθηκαν οι 2.205 ή το 21,4%.
  • Το 2016 εκδικάστηκαν 8.711 προσφυγές και δικαιώθηκαν οι 1.381 ή το 15,9%.
  • Το 2015 οι προσφυγές που εκδικάστηκαν ήταν 10.222 εκ των οποίων δικαιώθηκαν μόνο οι 490 ή το 4,8%.
  • Το 2014 εκδικάστηκαν 7.832 υποθέσεις και δικαιώθηκαν οι 1.346 ή το 17,2%.
  • Το 2013 (πρώτο έτος λειτουργίας της ΔΕΔ) οι υποθέσεις που εκδικάστηκαν ήταν 261 και δικαιώθηκαν οι  27 ή το 10,3%.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα