Χρηστικά

Λάθη στο 45% των φορολογικών ελέγχων παραδέχεται η ΑΑΔΕ! (πίνακας)


Σχεδόν οι μισοί φορολογούμενοι που προσφεύγουν κατά της Εφορίας, αμφισβητώντας φόρους και πρόστιμα δικαιώνονται

Σχεδόν οι μισοί φορολογούμενοι που προσφεύγουν κατά της Εφορίας, αμφισβητώντας φόρους και πρόστιμα δικαιώνονται, όπως αποδεικνύουν τα ίδια τα στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Πρόκειται για ένα τεράστιο πρόβλημα, που δεν αφορά τη δικαίωση των φορολογουμένων που αδικήθηκαν από τους ελεγκτές ή από τα ηλεκτρονικά συστήματα της ΑΑΔΕ, αλλά αφορά στην προβληματική διαδικασία διεξαγωγής των φορολογικών ελέγχων.

Το μεγάλο ποσοστό των αστοχιών, οφείλει να προβληματίσει την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και την ηγεσία της ΑΑΔΕ, καθώς λόγω του μεγέθους του δείχνει ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα, στη διαδικασία έκδοσης των Πράξεων Προσδιορισμού Φόρου.

Η αστοχία των φοροελεγκτικών υπηρεσιών, οδηγεί σε ταλαιπωρία τους υπόχρεους, καθώς εκτός από το ψυχολογικό σοκ που υφίστανται, θα πρέπει να καταθέσουν προσφυγή στη ΔΕΔ εντός 30 ημερών και εάν δεν δικαιωθούν θα πρέπει να προσφύγουν στα δικαστήρια, αφού καταβάλλουν το 50% του βεβαιωμένου φόρου και των προστίμων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, Κατά το έτος 2021, εξετάστηκε από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, το 82,4% των ενδικοφανών προσφυγών πριν από την προβλεπόμενη από τον νόμο καταληκτική ημερομηνία, έναντι ετήσιου στόχου 85% και αποτελέσματος 95,8% για το 2020.

Παρατηρείται σημαντική αύξηση κατά 78,3% στις εξετασθείσες προσφυγές πριν την προβλεπόμενη από το νόμο ημερομηνία (ρητές αποφάσεις) το 2021 αλλά και αύξηση του ποσοστού των θετικών αποφάσεων επί του συνόλου των ρητών αποφάσεων, από 40,4% το 2020 σε 44,2% το 2021.

Οι θετικές αποφάσεις που εξέδωσε η ΔΕΔ το 2021 αφορούσαν κυρίως ενδικοφανείς προσφυγές προστίμων επί εκπρόθεσμης υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών και ενδικοφανείς προσφυγές είσπραξης αναδρομικών αποδοχών των ετών 2013 και 2014.

Δικαιώνονται σχεδόν οι μισοί

Κατά το έτος 2021 εκδόθηκαν συνολικά 8.456 αποφάσεις. Από αυτές 3.545 (41,9%) αφορούσαν σε διοικητικό προσδιορισμό φόρου και 4.911 (58,1%) σε διορθωτικό προσδιορισμό φόρου.

Ειδικότερα, από τις ρητές αποφάσεις που αφορούσαν σε διορθωτικό προσδιορισμό φόρου το 57,3% ήταν απορριπτικές ενώ το 42,7% ήταν θετικές και δικαίωσαν τους φορολογούμενους. Αντίστοιχα, από τις ρητές αποφάσεις που αφορούσαν σε διοικητικό προσδιορισμό φόρου, το 53,7% ήταν απορριπτικές ενώ το 46,3% ήταν θετικές.

Το αυξημένο ποσοστό των αποφάσεων που αφορούσαν σε διοικητικό προσδιορισμό φόρου (41,9%) σε σχέση με το αντίστοιχο αποτέλεσμα του 2020 (37,2%), οφείλεται στο μεγάλο πλήθος υποθέσεων που εισήλθαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, κατόπιν σειράς διασταυρωτικών ελέγχων και διοικητικών προσδιορισμών σε μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες, καθώς και υποθέσεων που νομοθετικά ανατέθηκαν στην ΔΕΔ και αφορούσαν ιδιαίτερα πολύπλοκα και σοβαρά ζητήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά το 2021 εκδόθηκαν 4.911 αποφάσεις, που αφορούσαν σε υποθέσεις ελέγχου, αριθμός μεγαλύτερος από το σύνολο των αποφάσεων που εκδόθηκαν το έτος 2020 (4.742).

Οι αποφάσεις που εκδόθηκαν κατά το 2021 και αφορούσαν σε διορθωτικό προσδιορισμό (4.911) είναι αυξημένες κατά 64,8% σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2020 (2.980).

Αντίστοιχα, οι αποφάσεις που εκδόθηκαν το 2021 και αφορούσαν σε διοικητικό προσδιορισμό φόρου (3.545) είναι αυξημένες κατά 101,2% σε σχέση με αυτές που εκδόθηκαν το 2020 (1.762).

Στα Διοικητικά Δικαστήρια

Στο τέλος του 2021 το ποσοστό των αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που προσβλήθηκαν στα Διοικητικά Δικαστήρια ανήλθε στο 39,0%, έναντι 40,7% την 31/12/2020.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα