Χρηστικά

Κύμα ελέγχων το 2016 από την Εφορία


Το 50% των δράσεων θ' αφορά την τελευταία πενταετία. Στο στόχαστρο επιχειρήσεις και πρόσωπα με μεγάλη περιουσία

Σε χλωρό κλαρί δεν θέλουν να αφήσουν οι αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο πάταξης της φοροδιαφυγής, επιχειρήσεις και πρόσωπα που κατέχουν μεγάλη περιουσία και οι υπηρεσίες του Υπουργείο Οικονομικών θέτουν τους στόχους για το 2016. Συγκεκριμένα, αναμένεται να διενεργηθούν 4.000 πλήρεις φορολογικοί έλεγχοι και 18.000 μερικοί από τις ελεγκτικές υπηρεσίες ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ και ΔΟΥ. Οι μισοί έλεγχοι μάλιστα, όπως υπολογίζεται θα έχουν στο στόχαστρο τα πεπραγμένα της τελευταίας πενταετίας 2011-2015.

Έτσι οι προσπάθειες δεν θα εστιαστούν, όπως παλαιότερα, μόνο σε υποθέσεις που κινδυνεύουν με παραγραφή ή άλλες που αφορούσαν χρεοκοπημένες εταιρίες κλπ, με την ηγεσία του ΥΠΟΙΚ να ευελπιστεί σε εισροή έξτρα εσόδων από διάφορες πιθανές "κακοτοπιές".

Αναμένεται η επικαιροποίηση από τον νέο γραμματέα δημοσίων εσόδων και στους φορολογούμενους που θα διαπιστωθεί ότι απέκρυψαν εισόδημα θα βεβαιωθούν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ενώ στις περιπτώσεις σημαντικής φοροδιαφυγής θα υποβληθούν και μηνυτήριες αναφορές στη δικαιοσύνη.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΕΛ Β 1161529 ΕΞ 2015/15.12.2015, το έτος 2016 θα διενεργηθούν τέσσερις χιλιάδες (4.000) πλήρεις φορολογικοί έλεγχοι και δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ, και ΔΟΥ.

Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν το πενήντα τοις εκατό (50%) θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας (2011−2015).