Ασφαλιστική Αγορά

Ξεκινά η εθελουσία έξοδος στην Εθνική Ασφαλιστική - Τι προβλέπεται


Ανώτατο όριο αποζημίωσης ως και 180.000 ευρώ προβλέπεται στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που ξεκινα στην Εθνική Ασφαλιστική, για όσους έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους και 5 έτη υπηρεσίας στην εταιρεία.

Με φόντο, εν τέλει, την πώληση του 75% της εταιρείας, η διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής ξεκινά το εν λόγω πρόγραμμα εξόδου, έχοντας ως στόχο την μείωση του προσωπικού κατά 50 ως 100 υπαλλήλους, από 750 που απασχολούνται σήμερα. 

Αυτό αποτελεί έναν από τους παράγοντες για την πώληση της εταιρείας, καθώς απαιτούνται ακόμα πολλές ενέργειες, έχοντας πάντα τον φόβο της αποτυχίας, όπως συνέβη σε προηγούμενους διαγωνισμούς.

Όπως έχει επισημανθεί, στα τέλη του 2019 θα είναι σαφές ποιά κατεύθυνση θα ακολουθήσει η διοίκηση, την πώληση σε στρατηγικό επενδυτή ή την είσοδο στο ΧΑ.

Αναφορικά με το πρόγραμμα, προβλέπεται:

Για 5 έως 10 έτη υπηρεσίας:

  • Για όσους είναι έως 44 ετών προβλέπεται αποζημίωση ίση με 24 μισθούς
  • Για όσους είναι έως 54 ετών αποζημίωση ίση με 30 μισθούς
  • Για όσους είναι από 55 ετών και πάνω αποζημίωση ίση με 36 μισθούς

Για 11 έως 25 έτη υπηρεσίας:

  • Για όσους είναι έως 54 ετών προβλέπεται αποζημίωση ίση με 30 μισθούς
  • Για όσους είναι από 55 ετών και πάνω αποζημίωση ίση με 36 μισθούς

Για 26 έως 34 έτη υπηρεσίας

  • Για όσους είναι έως 54 ετών προβλέπεται αποζημίωση ίση με 36 μισθούς
  • Για όσους είναι άνω των 55 ετών προβλέπεται αποζημίωση ίση με 42 μισθούς

Για πάνω από 35 έτη υπηρεσίας

  • Για όσους είναι έως 54 ετών προβλέπεται αποζημίωση ίση με 36 μισθούς
  • Για όσους είναι από 55 ετών και πάνω ίση με 42 μισθούς

Ακόμη, προβλέπεται 5.000 ευρώ προσαύξηση για κάθε προστατευόμενο τέκνο και 20% για υπαλλήλους που απασχολούνται σε περιφερειακές υπηρεσιακές ενότητες καθώς και με σύμβαση δανεισμού στην Εθνική Τράπεζα.

Για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, που δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης κατά την αποχώρησή τους, θα υπάρξει ασφαλιστική κάλυψη για παροχές υγείας με ομαδικό συμβόλαιο μέχρι τη θεμελίωση του δικαιώματος και με μέγιστη διάρκεια τα πέντε έτη.

Διαβάστε επίσης