Χρηστικά

Κλείνει το μεγαλύτερο φορολογικό σκάνδαλο όλων των εποχών!


Κάποιοι, μεταξύ των οποίων και εγκληματίες, έχουν στην κατοχή τους τα στοιχεία για το εισόδημα και την περιουσία 6 εκατ. νοικοκυριών στην Ελλάδα

Το μεγαλύτερο φορολογικό σκάνδαλο που καταγράφηκε στην Ελλάδα  και συνδέεται με το εμπόριο φορολογικών στοιχείων όλων των Ελλήνων πολιτών μέχρι το 2012, κλείνει με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία επικυρώθηκε το πρόστιμο των 150.000 ευρώ στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Δηλαδή, κάποιοι, μεταξύ των οποίων και εγκληματίες, έχουν στην κατοχή τους τα στοιχεία για την εισοδηματική και την περιουσιακή κατάσταση, περίπου 6 εκατ. νοικοκυριών στην Ελλάδα.

Μάλιστα η διαρροή των φορολογικών στοιχείων ήταν ένα διαρκές έγκλημα, καθώς συνέβαινε επί 12 χρόνια, δηλαδή από το έτος 2000 μέχρι και το 2012!
Το οξύμωρο είναι πως με την απόφαση του ΣτΕ το πρόστιμο θα το πληρώσουν οι ίδιοι οι φορολογούμενοι, των οποίων τα προσωπικά πουλήθηκαν σε εταιρείες και όχι μόνο, καθώς επιβλήθηκε στη ΓΓΠΣ δηλαδή στο Ελληνικό Δημόσιο, ενώ ατιμώρητοι έμειναν όσοι εμπορεύτηκαν τα φορολογικά στοιχεία.

Πλέον, από το 2018, η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις, σε όσους πράττουν κάτι αντίστοιχο, με πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και σε 200.000 ευρώ.

Η υπόθεση, προέκυψε το 2012 και το 2013 επιβλήθηκε το πρόστιμο των 150.000 ευρώ, αλλά καταπνίγηκε από το βάρος των μνημονιακών μέτρων. Εκείνη την περίοδο ο κόσμος περισσότερο ανησυχούσε για την επιβίωσή του παρά, για το γεγονός αν κάποιοι «πούλησαν» τα προσωπικά του δεδομένα.

Το εμπόριο των απόρρητων φορολογικών στοιχείων

Το 2012 η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε έλεγχο που διενήργησε κατόπιν καταγγελίας διαπίστωσε ότι όλα τα φορολογικά δεδομένα των Ελλήνων πολιτών είχαν γίνει «φύλλο και φτερό» καθώς διακινούνταν μεταξύ εταιρειών.

Από ενδελεχή έλεγχο που διενήργησε, διαπίστωσε ότι τα έντυπα που υποβάλλουμε στην Εφορία όπως το Ε1, το Ε2, το Ε9, τα στοιχεία για το ΕΤΑΚ, τα τέλη κυκλοφορίας, αλλά και ποιοί έκαναν περαίωση το 2010, διέρρευσαν σε εταιρείες εμπορίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αναλυτικότερα, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διαπίστωσε διαρροή προσωπικών δεδομένων του συνόλου των Ελλήνων φορολογουμένων προς εταιρείες εμπορίας προσωπικών δεδομένων, η οποία συνέβαινε επί τουλάχιστον δώδεκα χρόνια, λόγω ανεπάρκειας των μέτρων ασφαλείας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.

Την διαρροή παραδέχτηκε η τότε ηγεσία της ΓΓΠΣ και επέβαλε πρόστιμο 150.000 ευρώ στο υπουργείο Οικονομικών, ζητώντας παράλληλα την ισχυροποίηση των μέτρων ασφαλείας για την προστασία των φορολογουμένων. Στην Αρχή προσέφυγε εκ νέου η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ζητώντας μείωση του προστίμου και πίστωση χρόνου για τη συμμόρφωση με την απόφαση, ωστόσο η προσφυγή απορρίφθηκε (απόφαση 117/2014).

Σύμφωνα με τα όσα περιλαμβάνονται στη δικογραφία, πλήθος απόρρητων προσωπικών δεδομένων που αφορούν το σύνολο των φορολογουμένων στην Ελλάδα, όπως είναι τα Ε1, Ε9, στοιχεία για το ΕΤΑΚ, τα τέλη κυκλοφορίας κτλ., διέρρευσαν σε εταιρείες εμπορίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Όπως επισημαίνεται μάλιστα στην απόφαση, η διαρροή, η οποία αποδίδεται στα ελλιπή μέτρα ασφαλείας της Γ.Γ., είναι «πρωτοφανούς έκτασης, αφού αφορά στο σύνολο των φορολογουμένων στην Ελλάδα, για ιδιαίτερα μακρύ χρονικό διάστημα». Η όλη υπόθεση αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχων της Αρχής σε εταιρείες εμπορίας προσωπικών δεδομένων, που έγιναν το 2012. Στο πλαίσιο των ερευνών διαπιστώθηκε ότι οι εταιρείες είχαν στη διάθεσή τους αναλυτικά στοιχεία δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, έντυπα Ε1 και Ε9, στοιχεία για το ΕΤΑΚ και την έκτακτη εισφορά, για το ύψος των τελών κυκλοφορίας αλλά και για το ποιοι φορολογούμενοι έκαναν περαίωση το 2010.

Η απόφαση του ΣτΕ

Η νέα προσφυγή της ΓΓΠΑΣ στο Συμβούλιο της Επικρατείας εκδικάστηκε πρόσφατα και σήμερα βγήκε η απόφαση με την οποία επικυρώνεται το πρόστιμο των 150.000 ευρώ, το οποίο αρχικά είχε επιβληθεί από το 2013.

Αυστηρές ποινές από το 2018

Από το 2018 καθιερώθηκε αυστηρή νομοθεσία για την παραβίαση του φορολογικού απορρήτου, η οποία προβλέπει αυστηρά πρόστιμα μέχρι 200.000 ευρώ.

Η νομοθεσία ορίζει ότι τα πρόσωπα που έχουν διατελέσει υπάλληλοι της φορολογικής διοίκησης και εν γένει του υπουργείου Οικονομικών ή συνδέονται ή συνδέονταν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έργου με αυτά, καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο, στο οποίο έχουν ή είχαν ανατεθεί αρμοδιότητες ή καθήκοντα της φορολογικής διοίκησης οφείλουν να τηρούν ως απόρρητα όλα τα στοιχεία και πληροφορίες φορολογουμένων, τα οποία περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Ειδικότερα, η παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων και πληροφοριών που τηρούνται στη Φορολογική Διοίκηση, από υπαλλήλους των φορολογικών αρχών συνιστά σε κάθε περίπτωση τα πειθαρχικά παραπτώματα της παράβασης καθήκοντος και της παραβίασης της υποχρέωσης εχεμύθειας, τα οποία μπορεί να επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης.

Επίσης, επιβάλλεται στους φορολογικούς υπαλλήλους, που παραβιάζουν το απόρρητο και αποκαλύπτουν σε τρίτους στοιχεία και πληροφορίες που τηρούνται στη Φορολογική Διοίκηση και περιήλθαν σε γνώση τους, πρόστιμο ύψους από 1.000 έως 100.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβίασης και τις συντρέχουσες περιστάσεις.

Το ανωτέρω πρόστιμο διαγράφεται εάν το πρόσωπο, σε βάρος του οποίου επιβλήθηκε, αθωώθηκε με αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή απαλλάχθηκε με αμετάκλητο βούλευμα, λόγω της ανυπαρξίας των πραγματικών περιστατικών, που στοιχειοθετούν την αντικειμενική υπόσταση του συγκεκριμένου παραπτώματος.

Πιο αυστηρές είναι οι ποινές για την παραβίαση του φορολογικού απορρήτου, από το προσωπικό ή τους διοικούντες τις αναδόχους εταιρείες, οι οποίες διαχειρίζονται έργα του υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα κάθε παράβαση, τιμωρείται με πρόστιμο ποσού ύψους 200.000 ευρώ, ανά παράβαση, το οποίο επιβάλλεται στην εταιρεία με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων απαιτείται προηγούμενη ακρόαση του προσώπου στο οποίο επιβάλλεται. Σε περίπτωση επανάληψης της παραβίασης από το ίδιο πρόσωπο, επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο του αρχικού.
 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα