Χρηστικά

Κίνητρα στους εφοριακούς για να βάζουν πρόστιμα!


Τα 20 κριτήρια με τα οποία η ΑΑΔΕ θα επιβραβεύει τους υπαλλήλους της με χρηματικά έπαθλα όταν συμβάλλουν στην πάταξη της φοροδιαφυγής

Βραβεία που κυμαίνονται από 100 έως και 500 ευρώ θα χορηγεί η ΑΑΔΕ στους υπαλλήλους της, εάν καταφέρνουν και πιάνουν τους ετήσιους στόχους των φορολογικών ελέγχων και την επιβολή προστίμων στους φορολογούμενους.

Αυτό προβλέπει η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, που αφορά στον καθορισμό διαδικασίας και κριτηρίων αξιολόγησης των Οργανικών Μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Τα χρηματικά μπόνους θα καταβάλλονται εφόσον διαπιστωθεί υπερεπίτευξη του ετήσιου στόχου εσόδων της Α.Α.Δ.Ε., στη διενέργεια των φορολογικών ελέγχων και της βεβαίωσης φόρων και προστίμων, αλλά και για την είσπραξη εσόδων από ληξιπρόθεσμα χρέη.

Στους υπαλλήλους θα καταγράφονται αναλογικά με βάση τη θέση κάθε υπαλλήλου, και θα ξεκινούν από 135 ευρώ για τους χαμηλόβαθμους και θα προσαυξάνονται σε 235 ευρώ και 335 ευρώ.

Για όσους εφοριακούς και τελωνειακούς υπαλλήλους χειρίζονται υποθέσεις «ιδιαίτερης πολυπλοκότητας εντός ασφυκτικών χρονικών πλαισίων προθεσμιών, με παράλληλη εκπλήρωση κρίσιμων δεικτών απόδοσης της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης σε ποσοστό άνω του 100%» το μπόνους θα ανέρχεται σε 500 ευρώ κατ΄ άτομο.

Προβλέπονται επίσης και ειδικά βραβεία για την υλοποίηση ή βελτίωση ηλεκτρονικών εφαρμογών της ΑΑΔΕ, για καινοτόμες πρακτικές της Οργανικής Μονάδας, καθώς και για περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθησία.

Τα συγκεκριμένα βραβεία ορίζονται σε έως 200 ευρώ κατ΄ άτομο και με κατώτατο όριο το ποσό των 100 ευρώ.

Τα κριτήρια αξιολόγησης

Τα κριτήρια αξιολόγησης της ειδικής βράβευσης, είναι ανά κατηγορία βραβείου, λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα:

 1. Η υψηλή απόδοση και η ιδιαίτερη συνεισφορά των Οργανικών Μονάδων στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Α.Α.Δ.Ε. και στην εκπλήρωση της αποστολής της ή στην επίτευξη οροσήμων που έχουν τεθεί στην Αρχή στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ή για την αποκάλυψη ιδιαίτερα σημαντικών περιπτώσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου.
 2. Η υψηλή απόδοση έναντι στόχων και η ιδιαίτερη συνεισφορά των Οργανικών Μονάδων στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Α.Α.Δ.Ε.
 3. Η υπερεπίτευξη του ετήσιου στόχου εσόδων της Α.Α.Δ.Ε.
 4. Ο χειρισμός υποθέσεων ιδιαίτερης πολυπλοκότητας εντός ασφυκτικών χρονικών πλαισίων προθεσμιών, με παράλληλη εκπλήρωση κρίσιμων δεικτών απόδοσης της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης σε ποσοστό άνω του 100%.
 5. Ο επιτυχής συντονισμός Οργανικών Μονάδων στην υλοποίηση στόχων, επιχειρησιακών σχεδίων, προγραμμάτων, μεταρρυθμίσεων ή οροσήμων που έχουν τεθεί στην Αρχή στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα στο έργο της Α.Α.Δ.Ε.
 6. Η αποκάλυψη ιδιαίτερα σημαντικών περιπτώσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, κάτω από ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, με ουσιαστική βαρύτητα στο έργο της Α.Α.Δ.Ε.
 7. Τη συμμετοχή των Οργανικών Μονάδων στην υλοποίηση σημαντικών έργων ή στην ανταπόκρισή τους σε έκτακτα γεγονότα, εκτός Επιχειρησιακού Σχεδίου της Α.Α.Δ.Ε.
 8. Η επιτυχής υλοποίηση έργων Επιχειρησιακού Σχεδίου, ιδιαίτερης σημαντικότητας και πολυπλοκότητας, σε αυστηρά χρονικά πλαίσια-προθεσμίες.
 9. Η εκπλήρωση έκτακτων και επειγόντων ή κατ’ ανάθεση έργων εκτός Επιχειρησιακού Σχεδίου, σε αυστηρά χρονικά πλαίσια-προθεσμίες και με επιτυχή ανταπόκριση των εμπλεκομένων Οργανικών Μονάδων.
 10. Η ανάληψη πρωτοβουλιών Οργανικών Μονάδων, που προάγουν το έργο της Α.Α.Δ.Ε.
 11. Η υλοποίηση ή βελτίωση ηλεκτρονικής εφαρμογής (εκτός Επιχειρησιακού Σχεδίου), η οποία μειώνει σημαντικά το διοικητικό κόστος για τον φορολογούμενο και την Α.Α.Δ.Ε.
 12. Οι καινοτόμες πρακτικές Οργανικής Μονάδας που οδηγούν σε σημαντική βελτίωση της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με αυτή.
 13. Η υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης κατόπιν μελέτης, η οποία οδηγεί σε αύξηση των δημοσίων εσόδων.
 14. Η υποβολή πρότασης-μελέτης, η οποία εισηγείται νέο πλαίσιο λειτουργίας σε συγκεκριμένους τομείς ή μεθόδους προς βελτίωση υφιστάμενων διαδικασιών (ελεγκτικών ή μη) και θα προάγει το έργο της Α.Α.Δ.Ε.
 15. Τη διαχείριση υποθέσεων ιδιαίτερης βαρύτητας ή υπό ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας. Ως κριτήρια για την απονομή του συγκεκριμένου ειδικού βραβείου, λαμβάνονται ενδεικτικά:
 16. Ο χειρισμός υποθέσεων ιδιαίτερης βαρύτητας (ως προς το αποτέλεσμα αυτών σε εισπραχθέντα ανά ελεγκτή Οργανικής Μονάδας έσοδα από καταλογισμό φόρων, δασμών ή τελών, κατόπιν ελέγχων).
 17. Η επιτυχής λειτουργία κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας, όπως ενδεικτικά σε συνοριακά (χερσαία) ή απομακρυσμένα σημεία, εκτός ωραρίου λειτουργίας ή εκτός έδρας και με παράλληλη εμπλοκή σε υποθέσεις που ενέχουν κινδύνους για τους υπαλλήλους της Οργανικής Μονάδας.
 18. Η έγκαιρη εκπλήρωση έκτακτου, μη προγραμματισμένου έργου εντός ασφυκτικών χρονικών ορίων, με σκοπό την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων.
 19. Η αποδεδειγμένη συμμετοχή Οργανικών Μονάδων σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς ή αλληλεγγύης ή σε δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθησίας, κατόπιν πρωτοβουλίας, και οι οποίες έχουν ιδιαίτερο κοινωνικό αντίκτυπο και ενισχύουν το κοινωνικό πρόσωπο της Α.Α.Δ.Ε.
 20. Η αποδεδειγμένη συνεισφορά Οργανικών Μονάδων σε έκτακτες και επείγουσες δράσεις και ενέργειες, εκτός επιχειρησιακού σχεδιασμού, που συμβάλλουν ιδιαιτέρως στην προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και του κοινωνικού συνόλου εν γένει.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα