Διεθνή

Καθησυχάζει η Moody's για τις συνέπειες του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ – Κίνας


Καθησυχαστική αναφορικά με τις επιπτώσεις που έχει ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για τις επιχειρήσεις της ΕΕ,  εμφανίζεται η Moody's, καθώς όπως εκτιμά δεν έχει άμεση έκθεση σε αυτόν, πλην από κάποιους τομείς που πλήττονται σε έναν βαθμό.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε έκθεση της οι επιπτώσεις είναι χαμηλές, καθώς μετριάζονται από την μικρή άμεση εμπορική έκθεση της ΕΕ, από το παγκόσμιο αποτύπωμα που έχουν πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες, καθώς και από τους χαμηλότερους κινεζικούς δασμούς σε ορισμένα ευρωπαϊκά προϊόντα, εκτιμά η Moody’s.

Σε νέα έκθεσή της, η Moody’s επισημαίνει πως στην Ευρώπη, οι εταιρείες που είναι πιο ευάλωτες στις διαταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, είναι εκείνες του τομέα του εξοπλισμού μεταφορών, του ηλεκτρικού και οπτικού εξοπλισμού, των χημικών και των μεταλλικών προϊόντων.

«Μια συνέχιση των κλιμακούμενων εμπορικών εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας θα διαταράξει σεμέτριο βαθμό τις εμπορικές ροές μεταξύ της Ευρώπης και των δυο μεγάλων εμπορικών εταίρων της», αναφέρεται στην έκθεση, συμπληρώνοντας πως υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που «θα ελαττώσουν την αρνητική επίπτωση των εμπορικών διαταραχών στις επιχειρήσεις της ΕΕ».

Οι εμπορικές εντάσεις μπορεί να επηρεάσουν τους ευρωπαίους εταιρικούς εκδότες σε τρεις ευρύτερους τομείς: τις ροές εμπορίου, το επιχειρηματικό και καταναλωτικό κλίμα, και στις χρηματαγορές. Όμως η διατάραξη θα είναι περιορισμένη για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις διότι το εμπόριο με τις ΗΠΑ και την Κίνα αντιστοιχεί σε ένα σχετικά μικρό μερίδιο του συνολικού εμπορίου.

Για τα εμπορεύματα, όπως είναι η σόγια, οι παγκόσμιες ροές εμπορίου στο τέλος θα φτάσουν σε ισορροπία μετά την αύξηση των δασμών. Όσο η περιφερειακή ζήτηση παραμένει ουσιαστικά ανεπηρέαστη, οι υψηλότεροι δασμοί που επιβάλουν εκατέρωθεν ΗΠΑ και Κίνα στα προϊόντα τους πιθανότατα θα οδηγήσουν σε αλλαγές στις διαδρομές των προμηθειών και σε αυξανόμενα κόστη. Οι ροές του εμπορίου από άλλες περιοχές θα αντισταθμίσουν τις μειωμένες ροές εμπορίου μεταξύ της Κίνας και των ΗΠΑ, σύμφωνα με τη Moody’s.

Το εμπόριο της ΕΕ με τις ΗΠΑ αντιστοιχεί σε μόλις το 6,3% των συνολικών εξαγωγών αγαθών της ΕΕ και σε 4,2% του ΑΕΠ της περιοχής, ενώ το άμεσο εμπόριο με την Κίνα αντιστοιχεί στο 6% των συνολικών εξαγωγών αγαθών της ΕΕ και σε περίπου 4% του ΑΕΠ της.

Ωστόσο, η αβεβαιότητα για το εμπόριο θα επιβαρύνει το επιχειρηματικό και καταναλωτικό κλίμα, οδηγώντας δυνητικά τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές σε αναβολή επενδύσεων και κατανάλωσης. Η αβεβαιότητα εντείνει επίσης τη μεταβλητότητα στις χρηματαγορές. Καθώς οι επενδυτές απαιτούν υψηλότερα premium ρίσκου για να αντισταθμίσουν την αυξανόμενη αβεβαιότητα, οι επιχειρήσεις ίσως καθυστερήσουν τις επενδύσεις και τα κόστη αναχρηματοδότησης θα αυξηθούν.

Σύμφωνα με τη Moody’s,  όπως μεταδίδει το euro2day.gr, αν η εμπορική διένεξη ΗΠΑ-Κίνας πιέσει συνολικά την παγκόσμια ζήτηση για χημικά προϊόντα, τότε η επίπτωση στις ευρωπαϊκές εταιρείες χημικών θα είναι αρνητική, δεδομένου του μεγάλου ρόλου που παίζουν οι εταιρείες αυτές στην παγκόσμια αλυσίδα αξίας. Μια αποδυνάμωση στη ζήτηση από τελικούς πελάτες κλάδων που επηρεάζονται από τους δασμούς, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, θα ήταν ιδιαίτερα αρνητική.
 

Διαβάστε επίσης