Χρηστικά

Και με δευτερεύοντα ΚΑΔ η ένταξη στα μέτρα στήριξης


Βασικό κριτήριο ο τζίρος -κύριας-δευτερεύουσας δραστηριότητας

Στα μέτρα στήριξης θα μπορούν να ενταχθούν και επιχειρήσεις που ο Βασικός τους ΚΑΔ δεν περιλαμβάνεται στη λίστα των πληττόμενων από την πανδημία,αλλά περιλαμβάνεται κάποιος Δευτερεύων, στον οποίο πραγματοποιούν το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου τους.

Βασικό κριτήριο γίνεται λοιπόν ο τζίρος του 2018: Αν ο τζίρος σε δευτερεύοντα ΚΑΔ (ο οποίος περιλαμβάνεται στη λίστα) είναι μεγαλύτερος από εκείνον του Κύριου ΚΑΔ, θα μπορούν να ενταχθούν και να επωφεληθούν από τα μέτρα οικονομικής στήριξης (αναστολή πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων και ασφαλιστικών εισφορών, μείωση μισθολογικής δαπάνης με προσωρινή αναστολή συμβάσεων εργασίας, μελλοντικές χρηματοδοτήσεις κλπ).

Σε απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου που εκδόθηκε σήμερα, ορίζεται ότι παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων στις ΔΟΥ οφειλών που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/04/2020, των επιχειρήσεων που :

-Εχουν ενεργό κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 έναν τους αναφερόμενους στο συνημμένο επικαιροποιημένο πίνακα

-Είτε τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στον συνημμένο πίνακα, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ. Λαμβάνεται υπόψη η περσινή δήλωση Ε1 για εισοδήματα 2018.

Συνεπώς αν μία δηλωμένη ως δευτερεύουσα δραστηριότητα εμφάνισε πέρυσι μεγαλύτερα έσοδα από τον δηλωμένο ως κύριο ΚΑΔ, τότε η δευτερεύουσα καλύπτει την επιχείρηση να ενταχθεί στα μέτρα στήριξης.

Επιπλέον, αναστολή πληρωμής προβλέπεται με την ίδια απόφαση για:
–  Τα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές.
– Τους μισθωτούς υπαλλήλους των επιχειρήσεων αυτών, που η σύμβαση εργασίας τους ανασέλλεται

Για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα παρατείνονται έως 31 Αυγούστου και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών