Επιχειρήσεις

Η Intralot πούλησε 20% της Gamenet για €75 εκατ.


Επιτυγχάνοντας υψηλό τίμημα, η Intralot πουλάει το στρατηγικό ποσοστό συμμετοχής που είχε στην ιταλική εταιρεία Gamenet. Με την κίνηση αυτή θα βελτιώσει τη χρηματοοικονομική της διάρθρωση, ενισχύοντας τη ρευστότητα της και μειώνοντας τον τραπεζικό δανεισμό.

 Οπως ανακοινώθηκε, η θυγατρική Ιntralot Italian Investments  υπέγραψε συμφωνία με την ιταλική εταιρία Gamma Bidco για την πώληση του 20% της Gamenet, έναντι 75 εκατ. ευρώ.

Η Gamma Bidco είναι εταιρεία που δημιουργήθηκε γι αυτή την εξαγορά, με κεφάλαια που διαχειρίζεται η Apollo Management

Το ντιλ θα ολοκληρωθεί κατόπιν των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές και αρχές ανταγωνισμού.