Ελλάδα

Ινστιτούτο ΕΝΑ: Σεμινάριο «Λαϊκισμός και Δημοκρατία»


Σεμινάριο με τον Γιώργο Κατσαμπέκη

Ο λαϊκισμός έχει αναδειχθεί από πολλές πλευρές ως η έννοια-κλειδί της σύγχρονης κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας. Έχοντας χρησιμοποιηθεί τόσο από επιστήμονες όσο και από δημοσιολογούντες, απέκτησε κατά κύριο λόγο αρνητικές σημάνσεις, οι οποίες καθορίζουν τη χρήση και την εννοιολόγησή του σήμερα. Ταυτόχρονα όμως, υπάρχει και ένα θεωρητικό ρεύμα που αναγνωρίζει στο λαϊκισμό χειραφετησιακά χαρακτηριστικά και τον συνδέει με εγχειρήματα αναζωογόνησης της δημοκρατίας.

Αντικείμενο του σεμιναρίου του ΕΝΑ, με τον Λέκτορα Ευρωπαϊκής & Διεθνούς Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Loughborough, Γιώργο Κατσαμπέκη, είναι η αποσαφήνιση επίδικων πλευρών της έννοιας του λαϊκισμού και η διερεύνηση της σχέσης του με τη δημοκρατία.

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί την Tετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 στις 17:30 στο Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ (Ζαλοκώστα 8, Αθήνα, 2ος όροφος).

Διαβάστε επίσης