Επιχειρήσεις

Η Τρ. Πειραιώς αναχρηματοδοτεί τη MIG


Την αναχρηματοδότηση δανεισμού από την Τράπεζα Πειραιώς γνωστοποίησε η Marfin Investment Group, ενώ παρατείνονται οι προθεσμίες αποπληρωμής των ομολογιακών δανείων. Παράλληλα, προσλαμβάνει ανεξάρτητους συμβούλους για αναζήτηση εναλλακτικών χρηματοδότησης ή ακόμα και πώλησης περιουσιακών στοιχείων.

Η Μarfin Investment Group, με ανακοίνωση της, τονίζει πως το Διοικητικό της Συμβούλιο ενέκρινε τη νέα συμφωνία αναδιάρθρωσης του δανεισμού της Εταιρείας με την Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας αποπληρωμής του κοινού ομολογιακού δανείου έκδοσης της Εταιρείας, ύψους €150 εκατ. και σημερινού υπολοίπου €142,5 και του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €115 εκατ. και σημερινού υπολοίπου €86,25 εκατ. μέχρι την 30.6.2020.

Εν συνεχεία, αναφέρει: "Προς τον σκοπό της αποπληρωμής των ως άνω κοινών ομολογιακών δανείων όσο και του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με ημερομηνία λήξης 31.7.2021, η Εταιρεία θα προσλάβει ανεξάρτητους οικονομικούς συμβούλους για την εξεύρεση είτε εναλλακτικών τρόπων αναχρηματοδότησης είτε διάθεσης περιουσιακών της στοιχείων.

Αναφορικά με τις εργασίες του Ομίλου της Εταιρείας, τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2019 ήταν σημαντικά βελτιωμένα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους: οι πωλήσεις σημείωσαν αύξηση κατά 7,2% και ανήλθαν στα 827,70 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA σημείωσε αύξηση κατά 17% και ανήλθε σε 123,70 εκατ. ευρώ", σημειώνει η MIG.

"Με την ευκαιρία αυτή η Εταιρεία επιθυμεί να δηλώσει, επίσης, ότι ποικίλα δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου που αφορούν τη θυγατρική της SingularLogic πόρρω απέχουν της πραγματικότητας και είναι κακόβουλα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την ενίσχυση της θυγατρικής της SingularLogic, μέσω της χορήγησης ρευστότητας για την κάλυψη έκτακτων χρηματοδοτικών αναγκών που παρουσιάστηκαν λόγω ειδικών συνθηκών, προκειμένου η SingularLogic να φέρει εις πέρας το επιχειρησιακό της σχέδιο", καταλήγει η ανακοίνωση.