Επιχειρήσεις

Η Folli Follie για τον πλειστηριασμό των μετοχών της "Αττικά Πολυκαταστήματα"


Διευκρινίσεις για τον αναγκαστικό πλειστηριασμό των μετοχών της "Αττικά Πολυκαταστήματα" που έλαβε χώρα στις 12 Δεκεμβρίου παραχωρεί η Folli Follie, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την εταιρεία, διενεργήθηκε αναγκαστικός πλειστηριασμός:

-2.682.706 μετοχών κυριότητας της Folli Follie, με τιμή πρώτης προσφοράς 29.456.111,88 ευρώ (ήτοι 10,98 Ευρώ ανά μετοχή)
-1.105.023 μετοχών κυριότητας της "Folli Follie Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία" (100% θυγατρικής της εταιρείας), με τιμή πρώτης προσφοράς 12.133.152,54 Ευρώ (ήτοι 10,98 Εευρώ ανά μετοχή).

Ο εν λόγω πλειστηριασμός, διενεργήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα με επισπεύδουσα την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, στην οποία έχουν μεταβιβαστεί οι απαιτήσεις των τραπεζών Τράπεζα Eurobank Ergasias AΕ, Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, Άλφα Τράπεζα ΑΕ και Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία κατά της εταιρείας (συνολικού ποσού 43.225.778,73 Ευρώ), επί τη βάσει του ενεχύρου των ανωτέρω τραπεζών επί των εκπλειστηριαζόμενων μετοχών.

Η Folli Follie διευκρινίζει ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τα πρόσφατα δημοσιεύματα του τύπου αναφορικά με το αποτέλεσμα του πλειστηριασμού και πρόκειται να επανέλθει αμέσως με νεότερη ανακοίνωση μόλις λάβει σχετική γνώση επισήμως.