Χρηστικά

Η απίστευτη καλοκαιρινή παγίδα της ΑΑΔΕ στους φορολογούμενους


Μηνύματα-τρόμου εν μέσω διακοπών να προσκομίσουν δικαιολογητικά εντός 5 ημερών, αλλιώς χάνουν το αφορολόγητο και επιστροφές φόρου

Μια απίστευτη παγίδα έστησε η ΑΑΔΕ σε εκατομμύρια φορολογούμενους, καθώς ορισμένοι θα κληθούν κυριολεκτικά από τις παραλίες να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά των φορολογικών δηλώσεων στην εφορία, διαφορετικά θα χάσουν το αφορολόγητο και άλλες απαλλαγές!

Με εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ δίνονται οδηγίες για την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων για τις οποίες απαιτείται έλεγχος των δικαιολογητικών καθώς και για τις επιστροφές φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ.

Όμως, η εγκύκλιος προβλέπει πως τα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν εντός πέντε εργάσιμων ημερών, από την ημέρα που ο φορολογούμενος θα λάβει το επίμαχο email από το taxisnet.

Σε μια κανονική περίοδο, το πενταήμερο που βάζει ως όριο η ΑΑΔΕ δεν θα ήταν τόσο μεγάλο πρόβλημα. Όμως το γεγονός ότι η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ολοκληρώνεται στις 29 Ιουλίου, σημαίνει ότι από τις αρχές Αυγούστου, η Εφορία θα αρχίσει να αποστέλλει ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια, προκειμένου οι φορολογούμενοι να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά.

Η επιλογή των «στόχων» γίνεται είτε δειγματοληπτικά είτε με βάση τις διασταυρώσεις που πραγματοποιεί το σύστημα taxisnet κατά την υποδοχή των ηλεκτρονικών δηλώσεων και κυρίως επιλέγονται οι δηλώσεις στις οποίες αναγράφονται υπερβολικά υψηλές δαπάνες, οι οποίες μπορεί να είναι πραγματικές αλλά θα πρέπει να το αποδείξει ο φορολογούμενος.

Δηλαδή ο φορολογούμενος που θα βρίσκεται διακοπές, και θα λάβει το μήνυμα του taxisnet, θα πρέπει να επιστρέψει άρον-άρον στο σπίτι του να συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά και να πάει στην οικεία ΔΟΥ, ακυρώνοντας ουσιαστικά την άδειά του.

Η εγκύκλιος

Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπ. αρ.  Ε.2140/16-7-2019 εγκύκλιο:
«Στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, στις περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητος ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, προκειμένου αυτές να εκκαθαριστούν και να εκδοθεί η πράξη προσδιορισμού φόρου, οι φορολογούμενοι ειδοποιούνται μέσω μηνύματος να προσκομίσουν δικαιολογητικά στη Δ.Ο.Υ. εντός 5 εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ΚΦΔ. 
Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, οι δηλώσεις εκκαθαρίζονται από τις Δ.Ο.Υ., διαγράφοντας ή διορθώνοντας, όπου απαιτείται, ποσά τα οποία συνεπάγονται φορολογική απαλλαγή, έκπτωση ή ελάφρυνση του δηλούμενου εισοδήματος ή μείωση του φόρου και τα οποία δεν καλύπτονται από ηλεκτρονικά αρχεία ούτε προσκομίζονται για αυτά τα κατάλληλα δικαιολογητικά σε φυσική μορφή και στη συνέχεια εκδίδονται οι Πράξεις Διοικητικού/Διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32 και το άρθρο 34 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ)».
Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων, αν διαπιστωθεί ότι χρειάζεται η προσκόμιση ενός ή πολλών δικαιολογητικών, ο φορολογούμενος οφείλει να τα προσκομίσει εντός πέντε εργάσιμων ημερών.
Αν δεν τα προσκομίσει, η δήλωσή του θα εκκαθαριστεί χωρίς τις τυχόν εκπτώσεις δαπανών που δικαιούται και για τις οποίες δεν θα καταθέσει δικαιολογητικά, εντός του πενθημέρου.

Παραδείγματα

  1. Παράδειγμα: Η Εφορία μπορεί να ζητήσει από τον Χ φορολογούμενο, να προσκομίσει τις αποδείξεις για τους κωδικούς 049-050 που αφορούν στο χτίσιμο του αφορολόγητου ορίου. Αν δεν προσκομίσει τις αποδείξεις, η δήλωσή του θα εκκαθαριστεί χωρίς να ληφθούν υπόψη οι αποδείξεις και άρα ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα χάσει το αφορολόγητο και θα πληρώσει αρκετά αυξημένο φόρο. 
  2. Παράδειγμα: Επίσης, άλλος φορολογούμενος  εκμισθώνει κάποιο ακίνητο και έχει αναγράψει δαπάνες συντήρησης. Αν του ζητήσει η εφορία να προσκομίσει τα δικαιολογητικά και δεν τα υποβάλει εντός πέντε ημερών, εκκαθαρίζεται η δήλωσή του χωρίς τη συγκεκριμένη δαπάνη και ο φόρος που θα πληρώσει θα είναι υψηλότερος.
  3. Παράδειγμα: Φορολογούμενος που δικαιούται επιστροφή φόρου εισοδήματος. Πριν την επιστροφή θα του ζητηθεί να προσκομίσει τα δικαιολογητικά εντός πέντε ημερών. Αν το αμελήσει ή δεν μπορεί επειδή βρίσκεται μακριά, τότε η δήλωσή του εκκαθαρίζεται χωρίς να ληφθούν υπόψη οι δαπάνες και άλλα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης, που δεν επιβεβαιώνονται με δικαιολογητικά, με αποτέλεσμα να χάσει την επιστροφή του φόρου.
Διαβάστε επίσης