Χρηστικά

Απίστευτο φορολογικό χαρακίρι!


Φορολογούμενος πήγε να καλύψει τεκμήρια με εκπρόθεσμη «άτυπη δωρεά» και πλήρωσε φόρο 21.000€ και για το ποσό της δωρεάς! (Η απόφαση σε pdf)

Φορολογούμενος προσπάθησε να ξεφύγει από το τεκμήριο, επικαλούμενος άτυπη δωρεά, από φίλους του, αλλά επειδή ήταν εκπρόθεσμη, όχι μόνο δεν γλίτωσε το τεκμήριο, αλλά φορολογήθηκε και για το ποσό της άτυπης δωρεάς!

Ο ίδιος προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, αλλά έχασε την υπόθεση και για έναν επιπλέον λόγο. Η εκπρόθεσμη επίκληση της άτυπης δωρεάς, που έγινε το 2018, για εισοδήματα του 2011, ακύρωσε και την πενταετή παραγραφή της υπόθεσης!

Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στην απόφαση της ΔΕΔ, ο συγκεκριμένος φορολογούμενος πιάστηκε στην παγίδα των τεκμηρίων για τη φορολογική χρήση 2011, αλλά και για τα επόμενα έτη.

Προκειμένου να μειώσει τον καταλογιζόμενο φόρο, τον Απρίλιο του 2018 προσκόμισε στην οικεία Δ.Ο.Υ. έγγραφο με το οποίο ισχυρίζονταν ότι το 2011, έλαβε από δύο πρόσωπα το ποσό των 44.000 ευρώ, υπό τη μορφή της άτοκης χρηματικής διευκόλυνσης και μάλιστα σύμφωνα με έγγραφο που κατέθεσε, είχε βάλει ως εγγύηση (προσημείωση υποθήκης), ένα ακίνητό του, ως εξασφάλιση της οφειλής.

Με αφορμή το συγκεκριμένο έγγραφο, που προσκόμισε και παραδέχονταν ότι έλαβε χρηματική διευκόλυνση το 2011, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. διέταξε το 2018 φορολογικό έλεγχο για να διακριβώσει τον ισχυρισμό.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στην διαχειριστική χρήση 01/01-31/12/2011 δεν δηλώθηκε από μέρους του προσφεύγοντος φορολογητέο εισόδημα ύψους 44.000,00 ευρώ ως όφειλε. Δηλαδή, κατά την Εφορία, «υποβλήθηκε ανακριβής δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2012, καθόσον δεν αποδείχτηκε ότι το ποσό των 44.000,00 ευρώ αποτελεί άτοκη χρηματική διευκόλυνση, όπως ισχυρίστηκε ο προσφεύγων.

Συνεπώς, ο έλεγχος έκρινε ότι έχει επέλθει προσαύξηση της περιουσίας του προσφεύγοντα, προερχόμενη από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 κατά το ποσό των 44.000,00 ευρώ μείον το φορολογητέο εισόδημα της υποβληθείσας δήλωσης 5.700,00 € (τεκμαρτό εισόδημα του προσφεύγοντος για το υπό κρίση έτος με βάση την υποβληθείσα από μέρους του φορολογική δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων), ήτοι κατά το ποσό των 38.300,00 ευρώ.

Δηλαδή ενώ με την εκ των υστέρων άτυπη δωρεά, πήγε να καλύψει το τεκμήριο, η Εφορία εξέλαβε ως εισόδημα το συγκεκριμένο ποσό και τον φορολόγησε εκ των υστέρων ως εισόδημα με βάση τις διατάξεις περί προσαύξησης της περιουσίας, από άγνωστη πηγή.

Του καταλογίσθηκε, για το έτος 2011, κύριος φόρος ποσού 10.521,95 ευρώ, πλέον πρόσθετου φόρου ανακρίβειας ποσού 9.639,16 ευρώ, πλέον εισφοράς αλληλεγγύης ποσού 880,00 ευρώ, ήτοι συνολικό ποσό 21.041,11 ευρώ!

Κανονικά, δηλαδή, «πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος».

Σημειώνεται πως, οι άτυπες δωρεές, για να αναγνωριστούν από την εφορία, θα πρέπει να γίνουν, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους στο οποίο αναφέρονται.

Αν γίνουν εκ των υστέρων δεν λαμβάνονται υπόψη για τη μείωση του τεκμηρίου, αλλά θεωρούνται και εισόδημα το οποίο έχει αποκρυβεί, όπως συνέβη στην προκειμένη περίπτωση.

Το δεύτερο λάθος και η προσφυγή που απορρίφθηκε 

Ο φορολογούμενος άσκησε προσφυγή στη ΔΕΔ, ζητώντας την ακύρωση του ποσού του φόρου και τη φορολόγησή του με το αρχικό ή χαμηλότερο ποσό.
Όμως η έντασή του απορρίφθηκε, ενώ αποδείχτηκε ότι υπέπεσε και σε δεύτερο λάθος, το οποίο είναι εις βάρος του.

Στην προσφυγή του αναφέρει ότι η υπόθεση του 2011 έχει παραγραφεί, λόγω παρέλευσης της πενταετίας. Όμως, η νομολογία προβλέπει ότι εάν βρεθούν συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία δεν ήταν σε γνώση της φορολογικής αρχής , μέσα στην πενταετία, τότε ο χρόνιος παραγραφής εκτείνεται στη δεκαετία.

Το «συμπληρωματικό στοιχείο» που βρέθηκε στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι το έγγραφο που προσκόμισε ο ίδιος ο φορολογούμενος το 2018, με το οποίο ισχυρίζονταν ότι έγινε άτυπη δωρεά το 2011. Χωρίς την προσκόμιση του εγγράφουν αυτού, η υπόθεσή του θα είχε παραγραφεί. Πρόκειται για δεύτερο λάθος, που διέπραξε το οποίο πλήρωσε ακριβά.

Εν τέλει, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, με την απόφασή της επικύρωσε το ποσό του φόρου που καταλόγισε ο φορολογικός έλεγχος ήτοι 21.041,11 ευρώ για τη χρήση 2011.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα