Χρηστικά

Ποιά εισοδήματα μπαίνουν στο στόχαστρο της Εφορίας


Διασταυρώσεις και έλεγχοι των στοιχείων φορολογικών δηλώσεων

Στο επίκεντρο στοχευμένων διασταυρώσεων της ΑΑΔΕ βρίσκονται 60 κατηγορίες εισοδημάτων, μισθωτών, συνταξιούχων, επαγγελματιών, στελεχών επιχειρήσεων και εργαζόμενων με μπλοκάκι.

Πρόκειται για εισοδήματα από μισθούς, επιδόματα, αναδρομικά, υπερωριακή αμοιβή και άλλες έξτρα αμοιβές, παροχές σε είδος, συντάξεις, κύριες και επικουρικές, τα μερίσματα, τα επιδόματα, κοινωνικό μέρισμα, αποζημιώσεις λόγω Covid-19 κ.λπ.

Οι στοχευμένες διασταυρώσεις αρχίζουν την επόμενη εβδομάδα, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2021.

Σημειώνεται πως τα συγκεκριμένα εισοδήματα διασταυρώνονται άμεσα με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, καθώς οι φορείς που τις καταβάλλουν έχουν ήδη αποστείλει στο Taxisnet τις καταστάσεις με τα ποσά που κατέβαλαν, αλλά ακολουθούν και οι στοχευμένες διασταυρώσεις που είναι πιο ενδελεχείς.

Εφόσον διαπιστωθεί αναντιστοιχία μεταξύ της βεβαίωσης αποδοχών και της δήλωσης του φορολογούμενου, τότε θα κληθεί για εξηγήσεις από την οικεία ΔΟΥ. 

Διευκρινίζεται επίσης, ότι δεν φορολογούνται και τα 60 εισοδήματα, καθώς πολλά εξ αυτών είναι αφορολόγητα, αλλά χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των τεκμηρίων, από τους λήπτες.

Ποιά είναι τα 60 εισοδήματα

 1. Τακτικές αποδοχές
 2. Πρόσθετες αποδοχές (επιδόματα, υπερωρίες, μπόνους, που δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές)
 3. Αμοιβές ασκούμενων δικηγόρων, πρακτική άσκηση φοιτητών, συμμετοχή σε επιδοτούμενα σεμινάρια, περιστασιακά απασχολούμενοι κ.λπ.
 4. Αμοιβές μελών ΔΣ, διαχειριστών ΕΠΕ και ΙΚΕ και εκπροσώπων προσωπικών εταιριών.
 5. Καταβληθείσες ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος που εισπράττονται
 6. Ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος που καταβάλλονται
 7. Οικογενειακό επίδομα ναυτικών (ΕΛΟΕΝ) για αξιωματικούς εμπορικού ναυτικού
 8. Οικογενειακό επίδομα ναυτικών (ΕΛΟΕΝ) για κατώτερο πλήρωμα εμπορικού ναυτικού
 9. Αμοιβές από παροχή εργασίας με εργόσημο
 10. Παροχές σε είδος.
 11. Αποδοχές για υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή από φορολογικό κάτοικο Ελλάδος και καταβάλλονται από ημεδαπές εταιρείες
 12. Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
 13. Μισθοί και Πάγια Αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό(80%)
 14. Αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 15. Αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) (υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 16. Αναδρομικά μισθών και πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό(80%) (υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 17. Κύρια σύνταξη
 18. Επικουρική σύνταξη από ασφαλιστικές εισφορές
 19. Μέρισμα από ασφαλιστικές εισφορές
 20. Βοήθημα από ασφαλιστικές εισφορές
 21. Συντάξεις που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό(80%)
 22. Αναδρομικά κύριας σύνταξης που φορολογούνται στο έτος που ανάγονται (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 23. Αναδρομικά επικουρικής σύνταξης από ασφαλιστικές εισφορές (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 24. Αναδρομικά μερίσματος από ασφαλιστικές εισφορές (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 25. Αναδρομικά βοηθήματος από ασφαλιστικές εισφορές (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 26. Αναδρομικά ΕΚΑΣ (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 27. Αναδρομικά συντάξεων που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 28. Αναδρομικά συντάξεων που χορηγούνται σε ολικά τυφλούς ή κινητικά αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 29. Καταβληθείσα αποζημίωση απόλυσης μετά την αφαίρεση του φόρου για την οποία απέκτησε το δικαίωμα είσπραξης στο φορολογικό έτος 2021
 30. Παροχές σε εργαζόμενους
 31. Επίδομα παιδιού.
 32. Εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους
 33. Επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων
 34. Επιδόματα επικίνδυνης εργασίας
 35. Ασφάλισμα (προ φόρου) ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων
 36. Σύνταξη που καταβάλλεται σε αναπήρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά.
 37. Επιδόματα ανεργίας ΟΑΕΔ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΓΕΝΕ
 38. Εισοδήματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα
 39. Εισοδήματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους
 40. Συντάξεις που καταβάλλονται από ημεδαπό φορέα σε φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής η οποία φορολογείται βάσει ΣΑΔΦ μόνο στην αλλοδαπή
 41. Αναδρομικά εισοδήματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα του φόρου (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 42. Αναδρομικά εισοδήματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 43. Αναδρομικά συντάξεων που καταβάλλονται σε αναπήρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους ή τις οικογένειές τους (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 44. Αναδρομικά συντάξεων που καταβάλλονται από ημεδαπό φορέα σε φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής η οποία φορολογείται βάσει ΣΑΔΦ μόνο στην αλλοδαπή (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 45. Αναδρομικά εξωϊδρυματικού επιδόματος και κάθε συναφούς ποσού που καταβάλλεται σε αναπήρους (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 46. Αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας ΟΑΕΔ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΓΕΝΕ (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 47. Αμοιβές εργαζομένων, υπαγομένων στην ασφάλιση ΟΓΑ σε τυποποιητήρια, συσκευαστήρια κ.λ.π., έως 150 ημερομίσθια ανά έτος.
 48. Αμοιβές μελών αγροτικών ή/και γυναικείων συνεταιρισμών, τα οποία απασχολούνται περιστασιακά και υπάγονται στην ασφάλιση ΟΓΑ
 49. Αμοιβές από φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
 50. Κοινωνικό μέρισμα και έκτακτη οικονομική ενίσχυση ευάλωτων συνταξιούχων
 51. Επιδόματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και αναζήτησης εργασίας στα πλαίσια δράσεων συμβουλευτικής που καταβάλλονται σε ανέργους.
 52. Επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα
 53. Επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους
 54. Αναδρομικά επιδόματα αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα του φόρου (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 55. Αναδρομικά επιδόματα απαλλασσόμενα από φόρο και εισφορά στο σύνολό τους (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 56. Αναδρομικά επιδόματος παιδιού (υποβάλλεται Τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν)
 57. Επίδομα αλλοδαπής και άλλα ποσά που δεν μειώνουν την ετήσια δαπάνη
 58. Προνοιακές παροχές σε χρήμα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ σε άτομα με αναπηρία και σε ανασφάλιστους υπερήλικες (αρ. 18 ν. 4756/2020)
 59. Έκτακτη αποζημίωση των εποχικά εργαζόμενων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου.
 60. Αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε εργαζόμενους στα πλαίσια αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID- 19 και εξαιτίας των συνεπειών άλλων καταστροφών.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα