Οικονομία

ΓΣΕΒΕΕ: Έλλειψη ποιότητας στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση


Φάκελο με τις αναλυτικές προτάσεις της για την επαγγελματική εκπαίδευση - κατάρτιση και διά βίου μάθηση, κατέθεσε αντιπροσωπείας της ΓΣΕΒΕΕ, με επικεφαλής τον πρόεδρό της Γιώργο Καββαθά, στη συνάντηση που είχε σήμερα με την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως και επιτελείο της γενικής γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης (ΕΕΚ&ΔΒΜ) με επικεφαλής τον γενικό γραμματέα Γ. Βούτσινο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΣΕΒΕΕ, τα βασικά μηνύματα των προτάσεων είναι τα ακόλουθα:

  • Ανάγκη άμεσης και τολμηρής ενίσχυσης των επαγγελματικών σχολείων, που σημαίνει: αύξηση της χρηματοδότησης και βελτίωση της ποιότητας σε υποδομές, εργαστήρια πρακτικής άσκησης, εκπαιδευτικό προσωπικό και σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα. Σημαίνει, επίσης, θεσμική και ουσιαστική εξασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης των αποφοίτων ΕΠΑΛ προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση για διευκόλυνση της ανοδικής μορφωτικής και επαγγελματικής κινητικότητας.
  • Συστηματική και αξιόπιστη διάγνωση αναγκών ώστε τα περιεχόμενα εκπαίδευσης και κατάρτισης να είναι συναφή με τις αρχές της επιστημονικής γνώσης, τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της οικονομίας· να συνδυάζουν τις γενικές γνώσεις με τις ειδικές δεξιότητες και ικανότητες· να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενεργών δημοκρατικών πολιτών και ολοκληρωμένων επαγγελματιών.
  • Επισκόπηση, αξιολόγηση και βελτίωση των εφαρμογών του Έτους μαθητείας ΕΠΑΛ. Αποσαφήνιση και προσδιορισμός του ρόλου των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων και σχεδιασμός πρωτοβουλιών για την ενθάρρυνση και διευκόλυνση των μικρών επιχειρήσεων να συμμετάσχουν στον θεσμό, προσφέροντας ποιοτικές θέσεις μαθητείας.
  • Η ειδική και στοχευμένη ενίσχυση των σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ που αποτελούν το καλύτερο διαθέσιμο παράδειγμα αυθεντικά δυικού συστήματος μαθητείας, με αξιόλογες προοπτικές απασχόλησης στην αγορά εργασίας.
  • Δραστικά μέτρα αντιμετώπισης των ελλειμμάτων ποιότητας της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και της διά βίου μάθησης μέσω επανεξέτασης και επικαιροποίησης των προδιαγραφών ποιότητας των παρόχων κατάρτισης (ΚΔΒΜ), των εκπαιδευτικών περιεχομένων και διαδικασιών, της συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτών ενηλίκων, των διαδικασιών πιστοποίησης προσόντων.