Αγορές

Grivalia: Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών


 Σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Εταιρεία Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ ("Η Εταιρεία"), ανακοινώνει ότι βάσει σχετικών αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουλίου 2015 προέβη, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά ιδίων μετοχών, ως ακολούθως:

Στις 02.02.2016 η Εταιρεία αγόρασε, με μέση τιμή κτήσης €7,19 ανά μετοχή, 1.609 μετοχές συνολικής αξίας €11.571,78.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις