Χρηστικά

Γιατί τα μεσαία εισοδήματα χάνουν από τη νέα κλίμακα (πίνακας)


Μικρό «καλάθι» πρέπει να κρατάει η μεσαία τάξη για τις μειώσεις του φόρου που εξήγγειλε η κυβέρνηση, καθώς αποδεικνύονται ελάχιστες, μέχρι 17 ευρώ

Μικρό «καλάθι» πρέπει να κρατάει η μεσαία τάξη για τις μειώσεις του φόρου που εξήγγειλε η κυβέρνηση, καθώς αποδεικνύονται ελάχιστες, μέχρι 17 ευρώ, για τα μικρομεσαία εισοδήματα.

Η νέα κλίμακα θα ισχύσει για τα  εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2020 και θα φορολογηθούν το 2021, που σημαίνει ότι για τα φετινά εισοδήματα που θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν το 2020, δεν αλλάζει τίποτα.

Βασική αλλαγή της νέας φορολογικής κλίμακας είναι η μείωση του εισαγωγικού συντελεστή από το 22% στο 9% για τα εισοδήματα έως 10.000 ευρώ και η μείωση κατά μία εκατοστιαία μονάδα 1% των υπολοίπων συντελεστών, με ταυτόχρονη αλλαγή των εκπτώσεων φόρου, που παρέχονται στους μισθωτούς, συνταξιούχους και κατ΄ επάγγελμα αγρότες.

Μπορεί να ακούγεται εντυπωσιακή η μείωση του εισαγωγικού συντελεστή από το 22% στο 9%, αλλά αυτό δεν μεταφράζεται σε ουσιαστική μείωση του φόρου για τα μικρομεσαία εισοδήματα.

Για τα εισοδήματα φορολογουμένων χωρίς παιδιά, που κυμαίνονται από 20.000 μέχρι 50.000 ευρώ ο φόρος μειώνεται από 0,1% μέχρι και 0,7% ή μόλις κατά 17 ευρώ.
Μεγαλύτερες είναι οι μειώσεις για τα χαμηλότερα εισοδήματα, καθώς για ποσά 9.000 ευρώ ο φόρος μειώνεται ποσοστιαία κατά 58,8% ή κατά 33 ευρώ και γενικά οι μειώσεις είναι αξιόλογες ποσοστιαία για εισοδήματα μέχρι 15.000 ευρώ.

Σε ότι αφορά στα εισοδήματα άνω των 50.000 ευρώ ο φόρος μειώνεται από 1,1% μέχρι 3,62%.

Η νέα κλίμακα 

Για τους μισθωτούς, συνταξιούχους και κατά επάγγελμα αγρότες οι αλλαγές στην κλίμακα είναι οι ακόλουθες:

 • Για το κλιμάκιο εισοδήματος από 0 – 20.000 ευρώ, ο συντελεστής είναι 22% (αλλά με τις ηλεκτρονικές αποδείξεις ο φόρος μειώνεται κατά 1.900 – 2.100 ευρώ).
 • Με τη νέα κλίμακα, ο φόρος μειώνεται στο 9% για το εισόδημα έως 10.000 ευρώ και σε 22% για το τμήμα του εισοδήματος από 10.001 – 20.000 ευρώ. 
 • Για το τμήμα του εισοδήματος από 20.000 έως 30.000 ευρώ, ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 29%, ο οποίος θα μειωθεί στο 28%.
 • Για το τμήμα του εισοδήματος από 30.001 έως 40.000 ευρώ, ο συντελεστής είναι σήμερα 37% και θα μειωθείς το 36%.
 • Για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από 40.000 ευρώ ο συντελεστής από 45% θα μειωθεί σε 44%.
 • Επίσης, ο φόρος που θα προκύπτει με τη νέα κλίμακα θα μειώνεται:
 • Κατά 777 ευρώ για τον φορολογούμενο χωρίς τέκνα.
 • Κατά 810 ευρώ για τους φορολογούμενους με 1 τέκνο.
 • Κατά 900 ευρώ για τους φορολογούμενους με 2 τέκνα.
 • Κατά 1.120 ευρώ για τους φορολογούμενους με 3 τέκνα.
 • Κατά 1.340 ευρώ για τους φορολογούμενους με 4 τέκνα.
 • Επιπλέον 220 ευρώ για κάθε τέκνο από το 5ο και πάνω.

Όπως προκύπτει και από τον πίνακα που δημοσιεύει το Σin, οι αλλαγές αυτές έχουν ως συνέπεια τις ακόλουθες αλλαγές στη φορολογική επιβάρυνση των μισθωτών, συνταξιούχων και κατ΄ επάγγελμα αγροτών:   

 • Για εισόδημα μέχρι 8.000 ευρώ, δεν αλλάζει τίποτα καθώς είναι και θα είναι αφορολόγητοι.
 • Για εισόδημα 9.000 ευρώ, ο φόρος από 80 ευρώ, μειώνεται σε 33 ευρώ ή κατά 58,8%
 • Για εισόδημα 10.000 ευρώ, ο φόρος από 300 ευρώ μειώνεται σε 123 ευρώ (ή κατά 177 ευρώ ή κατά 59%)
 • Για εισόδημα 11.000 ευρώ ο φόρος μειώνεται από 520 ευρώ σε 343 ευρώ ή κατά 177 ευρώ (34%).
 • Για εισόδημα 12.000 ευρώ ο φόρος μειώνεται από 740 σε 563 ευρώ ή κατά 23,9%.
 • Για εισόδημα 15.000 ευρώ ο φόρος μειώνεται από 1.400 σε 1.283 ευρώ.
 • Για εισόδημα 20.000 ευρώ, ο φόρος μειώνεται μόλις κατά 17 ευρώ (-0,7%), από 2.500 σε 2.483 ευρώ.
 • Για εισόδημα 25.000 ευρώ, ο φόρος μειώνεται κατά 17 ευρώ (-0,4%) και από 4.000 ευρώ, θα διαμορφωθεί σε 3.983 ευρώ.
 • Για εισόδημα 30.000 ευρώ ο φόρος μειώνεται επίσης κατά 17 ευρώ (-0,3%) και από 5.500 διαμορφώνεται σε 5.483 ευρώ.
 • Για εισόδημα 40.000 ευρώ ο φόρος μειώνεται επίσης κατά 17 ευρώ (-0,2%) και από 9.300 ευρώ διαμορφώνεται σε 9.283 ευρώ.
 • Για εισόδημα 50.000 ευρώ ο φόρος μειώνεται επίσης κατά 17 ευρώ (-0,1%) και από 13.900 διαμορφώνεται σε 13.883 ευρώ.
 • Στα εισοδήματα των 60.000  ευρώ ο φόρος από 18.500 ευρώ μειώνεται κατά 200 ευρώ.
 • Στα εισοδήματα των 80.000 ευρώ ο φόρος από 27.700 ευρώ μειώνεται κατά 600 ευρώ.
 • Στα εισοδήματα των 100.000 ευρώ ο φόρος από 36.900 ευρώ, μειώνεται κατά 1.000 ευρώ ή κατά 2,71%.
 • Στα εισοδήματα των 200.000 ευρώ, ο φόρος μειώνεται κατά 1.000 ευρώ ή κατά 3,6% και διαμορφώνεται σε 35.900 ευρώ.

 

foroi 2020

 

Διαβάστε επίσης