Νέο Επιχειρείν

Γιατί δεν χρηματοδοτούνται οι "startups"


Μικρό είναι το ποσοστό των νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αταφέρνουν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση.

Υπολογίζεται ότι  μόλις ένα 1%-4% των επιχειρήσεων καταφέρνει τελικά να λάβει χρηματοδότηση από το σύνολο των προτάσεων που αξιολογούνται από τα funds που έχουν συσταθεί μέσω του υπερταμείου επιχειρηματικών συμμετοχών ( Equifund), αν και εκτιμάται ότι το ποσοστό ενδέχεται να σταθεροποιηθεί σταδιακά περί το 4%. Μάλιστα το τελευταίο διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις ύψους 4 εκατ. ευρώ σε νεοφυείς επιχειρήσεις που βρίσκονται σε πρώιμα στάδια ανάπτυξης από funds του Equifubd.

Γιατί οι νεοφυείς επιχειρήσεις δεν λαμβάνουν χρηματοδότηση

Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα “Startups in Greece 2018” από το Foundation και το EIT Digital, μια στις τρεις startups δεν κατορθώνει να λάβει χρηματοδότηση διότι η ιδέα που έχει παρουσιάσει δεν συμβαδίζει με τους επενδυτικούς στόχους του επενδυτικού κεφαλαίου (31%).

Από την άλλη η αίτηση του 10% των εταιρειών δεν εγκρίνεται διότι το προϊόν τους δεν έχει εξαγωγικό χαρακτήρα, δηλαδή δεν απευθύνεται σε άλλες αγορές θέτοντας έτσι εμπόδια στην ανάπτυξη τους. Σε αυτούς τους λόγους προστίθεται και η αδυναμία τους να καταρτίσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο θα περιλαμβάνει πληροφορίες τόσο για για το ίδιο προϊόν (σε τι απευθύνεται, κοστολόγηση, κανάλια διανομής στους δυνητικούς πελάτες) όσο και για τα έσοδα που θα εισφέρει αυτό το προϊόν στην εταιρεία( 9,57%). Επίσης ένας άλλος λόγος απόρριψης είναι και η έλλειψη ζήτησης ή ανάγκης για το προϊόν ή την υπηρεσία που προωθεί μια staup ( 6,74%),ενώ κάποιες παρουσιάζουν μια ιδέα η οποία εντέλει δεν μπορεί να υλοποιηθεί (6,52%).

Διαβάστε επίσης