Επιχειρήσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση της τιμής στόχου για την μετοχή


Η έκθεση της Eurobank Equities αύξησε την τιμή-στόχο για την μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από 4,80 στα 6,70 ευρώ διατηρώντας αμετάβλητη τη σύσταση «buy».

Η αύξηση της τιμής-στόχου αποδίδεται κυρίως στην βελτίωση της αποτίμησης του κλάδου των ΑΠΕ του ομίλου και στο φιλόδοξο πρόγραμμα επέκτασης της δυναμικής του.

Όπως σημειώνει η Eurobank Equities το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του ομίλου παραμένει σε υγιή επίπεδα, σηματοδοτώντας σταθερή παραγωγή EBITDA τα επόμενα χρόνια.

Η σύσταση «buy» επιβεβαιώνεται λόγω της περαιτέρω βελτίωσης του προφίλ ρίσκου της εταιρείας λόγω της δυνατότητας του ομίλου να επωφεληθεί από την αύξηση της δραστηριότητας στον τομέα των κατασκευών/υποδομών και των επαναλαμβανόμενων και σχετικά σταθερών ταμειακών ροών από τις δραστηριότητες παραχωρήσεων τα επόμενα χρόνια. Οι προσπάθειες της διοίκησης προς μια πιο λιτή εταιρική δομή, εν όψει της ίδρυσης ενός οχήματος ειδικού σκοπού για τις παραχωρήσεις, θα βοηθήσει ώστε να αποκρυσταλλωθούν οι συνεισφορές σε ρευστό που σχετίζονται με τις παραχωρήσεις και να βελτιστοποιηθεί η δυνατότητα μόχλευσης.

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση να εκμεταλλευτεί περαιτέρω τις αυξημένες δαπάνες υποδομή, όντας ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστικούς ομίλους της Ελλάδας, καθώς οι δαπάνες για τις υποδομές αυξάνονται σταδιακά και με την βοήθεια της ΕΕ. Ήδη η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συμμετέχει σε αρκετά projects τα οποία χρηματοδοτούνται τουλάχιστον εν μέρει μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI).

Όπως εκτιμά η Eurobank Equities οι παραχωρήσεις θα συμβάλουν σημαντικά στις ταμειακές ροές στη συνέχεια. Οι αυτοκινητόδρομοι της ΓΕΚ βρίσκονται τώρα σε λειτουργία και έχουν αρχίσει να αποδίδουν έσοδα για τον όμιλο ενώ η ΓΕΚ έχει αυξήσει τη συμμετοχή της σε δυο από τους τρεις αυτοκινητόδρομους και εξετάζει περαιτέρω επένδυση για την πλήρη απόκτηση των αυτοκινητόδρομων της Ιονίας Οδού και του Άξονα της Κεντρικής Ελλάδας. Επιπλέον, η παραχώρηση του αεροδρομίου στο Καστέλι επίσης αναμένεται να ενισχύσει τις επιδόσεις του κλάδου όταν το project τεθεί σε λειτουργία.

Διαβάστε επίσης