Αγορές

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αγορά 33.000 ιδίων μετοχών


 Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, προέβη την 22/1/2016, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 33.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,2591 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 41.550,94 ευρώ.