Κοινωνική Ευθύνη

"GEFYRA" αναστροφής του brain drain από CSR Hellas και Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας


Με στόχο την αναστροφή του brain drain μέσω της σύνδεσης της γνώσης με την εργασία, η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας και το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Hellas) χτίζουν μία "GEFYRA" μεταξύ της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, του ΤΕΙ Θεσσαλίας και των Επιχειρηματικών φορέων.

Το πρόγραμμα "GEFYRA" παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου, στο Αμφιθέατρο «Κώστας Καραπούλιος», υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του ΤΕΙ Θεσσαλίας, του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας καθώς και των τεσσάρων Επιμελητηρίων της Θεσσαλίας.

Εκ μέρους του Ελληνικού Δικτύου ΕΚΕ παρευρέθησαν: η πρόεδρος του Δικτύου κα Αλεξίου Μαρία και η κα Καραμέρου Αθανασία Υπεύθυνη Συντονισμού  Έργων CSR HELLAS και εκ μέρους της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας  το παρόν έδωσαν ο Πρόεδρος κ. Λάππας Αναστάσιος, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Στελέχη της Τράπεζας.  

Ο πρόεδρος της Τράπεζας κ. Λάππας Αναστάσιος τόνισε ότι: «είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί αυτή η “GEFYRA” μεταξύ της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, του ΤΕΙ Θεσσαλίας και των Επιχειρηματικών φορέων προκειμένου να βρεθεί ο δρόμος συνεργασίας για ένα από τα μεγαλύτερα ζητούμενα της χώρας, τη σύνδεση της γνώσης και της εργασίας και να αναστραφεί το φαινόμενο του brain drain».

Η κα Αλεξίου Μαρία τόνισε ότι: «τόσο ο τομέας εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί όπως το Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ Θεσσαλίας όσο και οι επιχειρηματικοί φορείς είναι απαραίτητοι συντελεστές για το χτίσιμο και τη θεμελίωση μιας τέτοιας γέφυρας». 

Τέλος χαιρετισμό απεύθυναν  οι κκ Σπηλιώτης Ξενοφών/ Πρύτανης του ΤΕΙ Θεσσαλίας, Μπιλλίνης Χαράλαμπος/ Αντιπρύτανης Οικονομικών Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Σίμης Ιωάννης/ Οικονομικός Επόπτης του ΣΘΕΒ, Κατσής Δημοσθένης/ Αντιπρόεδρος ΔΣ του ΣΒΘΚΕ, Γιαννακόπουλος Σωτήριος/ Πρόεδρος Επιμελητηρίου Λάρισας, Μπασδάνης Αριστοτέλης/ Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μαγνησίας και Κόκκοβας Απόστολος/ μέλος ΔΣ Επιμελητηρίου Τρικάλων. 

Δήλωσαν δε ένθερμοι υποστηρικτές και συνεργοί, ώστε να δημιουργηθούν συνεργασίες, case study και συγκεκριμένες συμβάσεις επιχειρήσεων με συγκεκριμένα τμήματα του ΤΕΙ Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Το πρόγραμμα GEFYRA αποσκοπεί στη:

 • δημιουργία ενός νέου μοντέλου προσφοράς από τις επιχειρήσεις ποιοτικών θέσεων «προετοιμασίας για απασχόληση» σε 3 άξονες:
 1. μαθητεία (apprenticeship)
 2. πρακτική άσκηση (internship)
 3. επαγγελματική κατάρτιση (traineeship)

με απώτερο στόχο τη μετατροπή σημαντικού αριθμού αυτών σε θέσεις μόνιμης απασχόλησης,

 • μείωση του χάσματος δεξιοτήτων και μέσω αυτού στη συμβολή στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων,
 • ανάσχεση του φαινομένου της διαρροής εγκεφάλων στο εξωτερικό.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

 • η δημιουργία 3.000 θέσεων «προετοιμασίας για απασχόληση» στους παραπάνω 3 άξονες,
 • η ανάπτυξη 150 συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, Σχολές ΟΑΕΔ),
 • η λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα υποστηρίζει α) τη διασύνδεση των προσφερόμενων θέσεων από πλευράς επιχειρήσεων με την αντίστοιχη ζήτηση από πλευράς νέων και β) την ανάπτυξη των συνεργειών μεταξύ επιχειρηματικής και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων/σχολών/τμημάτων,
 • η πραγματοποίηση 8 εκδηλώσεων ανά την Ελλάδα για ενημέρωση και διάδοση του σχεδίου δράσης του προγράμματος προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (μέλη ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπρόσωποι επιχειρηματικών και κλαδικών φορέων, φοιτητές/μαθητές, κ.α.), με εναρκτήρια την εκδήλωση παρουσίασής του στις 13/11/2017 στην Αθήνα και στη συνέχεια σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Βόλο, Ξάνθη, και εκδήλωση απολογισμού του προγράμματος στην Αθήνα.
 • η σύνταξη οδηγού βέλτιστων πρακτικών οι οποίες θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του έργου και θα παρουσιαστούν στην απολογιστική εκδήλωση του προγράμματος.
 • η αποτύπωση χάσματος δεξιοτήτων σε συγκεκριμένες δεξιότητες με έρευνα πεδίου σε φοιτητές και αποφοίτους καθώς και σε επιμελητήρια

Ζητούμενο για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος είναι η ενεργός συμμετοχή και συμβολή των επιχειρήσεων μέσω ανάληψης δέσμευσης για:

 • παροχή αριθμού αμειβόμενων θέσεων «προετοιμασίας για απασχόληση» στους 3 άξονες (μαθητεία, πρακτική άσκηση, επαγγελματική κατάρτιση), με την ενσωμάτωση των ποιοτικών κριτηρίων που έχουν κοινά συμφωνηθεί κατά τη διαβούλευση που προηγήθηκε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη,
 • δημιουργία πλαισίου συγκεκριμένων συνεργασιών με φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας,
 • συμβολή στην υλοποίηση των δράσεων διάδοσης και επικοινωνίας του προγράμματος
 • προαιρετικά, συμμετοχή στο πρόγραμμα «Υιοθετήστε μια ΜμΕ» με δέσμευση για κάλυψη του κόστους μαθητείας νέων (για το μέρος που δεν καλύπτεται από τον ΟΑΕΔ) που απασχολούνται σε ΜμΕ της εφοδιαστικής τους αλυσίδας.
Διαβάστε επίσης