Τράπεζες

Φθηνότερο χρήμα στις επιχειρήσεις – Έπεσαν τα επιτόκια χορηγήσεων


Πάνω από 50 μονάδες βάσης η μείωση στα επιχειρηματικά δάνεια - Κάτω από 5% το επιτοκιακό περιθώριο

Μεγάλη πτώση στα επιτόκια χορηγήσεων καταγράφηκε τον Μάιο και δη σ' αυτά που αφορούν τις επιχειρήσεις (δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου), όπου η υποχώρηση ξεπέρασε τις 50 μονάδες βάσης. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων δανείων υποχώρησε στο 5,54% το Μάιο, από 5,98% τον Απρίλιο και 6,24% τον Μάρτιο, ενώ το επιτόκιο των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο.

Αυτό είχε αποτέλεσμα το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων να πέσει κάτω από το 5%, μετά από αρκετό καιρό και να διαμορφωθεί στις 4,99 εκατοστιαίες μονάδες.

H νέα πτώση στα επιτόκια των δανείων, μετά από αυτή του Απρίλιου, έχει άμεση σύνδεση με τη μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούνιο.  Οι τράπεζες προσαρμόζουν τα επιτόκιά τους και προσφέρουν φθηνότερα δάνεια προκειμένου να τονώσουν την πιστωτική επέκταση

Αλλωστε, οι ελληνικές τράπεζες το… παράκαναν με τα επιτόκια τα τελευταία χρόνια, εκμεταλλευόμενες πλήρως τη σφιχτή νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σύμφωνα με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM), το επιτοκιακό περιθώριο (διαφορά μεταξύ επιτοκίου καταθέσεων - χορηγήσεων) των ελληνικών τραπεζών που διαμορφώθηκε στο 3,37%, είναι σχεδόν διπλάσιο από το μέσο όρο του 1,62% των συστημικών τραπεζών της Ευρωζώνης. 

Διαβάστε το χθεσινό δημοσίευμα του Sin: To…παράκαναν οι ελληνικές τράπεζες με τα επιτόκια – Στοιχεία SSM

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ:

  • Τον Μάιο του 2024, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,55%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων μειώθηκε στο 5,54%.
  • Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων μειώθηκε στις 4,99 εκατοστιαίες μονάδες.
  • Τον Μάιο του 2024, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,54%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων μειώθηκε στο 6,23%.
  • Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων μειώθηκε στις 5,69 εκατοστιαίες μονάδες.

Νέες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, στο 0,55%.  Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,17%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 1,83%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,18%.

Νέα Δάνεια 

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 44 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,54%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,99%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 17 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 12,11%, ενώ το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 15 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,96%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,67%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,61%.  

Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 54 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,39%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,17%. 
Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,76%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,14%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 69 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,25%.

Υφιστάμενες Καταθέσεις 

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,54% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, τα μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη από νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 1,84% και 3,01% αντίστοιχα. 


Υφιστάμενα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,23%. Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,36%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 8,35%.  Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,12%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,90%.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις