Επιχειρήσεις

Ευρωπαϊκή Πίστη: Σε κούρσα ανάπτυξης με νέους μετόχους


Κινήσεις για περαιτέρω διεύρυνση των εργασιών της στην ελληνική αγορά ασφαλειών  ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Πίστη. Με την υποστήριξη των  νέων μετόχων της – της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανάπτυξης & Ανασυγκρότησης (EBRD) και των αμερικανικών fund Orasis και Serengeti – η εταιρεία  θα επιδιώξει να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες δυνατότητες, να βελτιώσει την αποδοτικότητα της και να ενισχύσει τη θέση της στον κλάδο.

Με βάση την παραγωγή ασφαλίστρων, η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι τώρα η τέταρτη σε μέγεθος εταιρεία στον κλάδο γενικών και η έβδομη στη γενική κατάταξη των ασφαλιστικών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Οι ξένοι μέτοχοι είναι διατεθειμένοι να εισφέρουν κεφάλαια που θα βελτιώσουν τους χρηματοοοικονομικούς δείκτες και θα διευκολύνουν την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού. Η EBRD μπορεί  επιπλέον να προσφέρει τεχνογνωσία και να στηρίξει με το κύρος της κινήσεις συνεργασίας της ελληνικής εταιρείας με διεθνείς ομίλους.

Μετά την αποχώρηση της Τρ. Πειραιώς από το μετοχικό σχήμα και τη μεταβίβαση της συμμετοχής της, πλειοψηφών μέτοχος είναι ο ιδρυτής της εταιρείας, Χρήστος Γεωργακόπουλος (φωτο).

Η EBRD κατέχει το 15% των μετοχών. Από 2,5% το καθένα κατέχουν το Orasis Fund του George Elliott – ο οποίος τα τελευταία χρόνια επενδύει σε ελληνικές επιχειρήσεις και μέσω χαρτοφυλακίων του γκρουπ Maistra - και το Serengeti Asset Management  του Benjamin Vogt.