Ασφαλιστική Αγορά

Ευρωπαϊκή Πίστη: Εμφαση στις ασφάλειες ζωής και υγείας


Ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης εργασιών επιτυγχάνει η  ασφαλιστική «Ευρωπαϊκή Πίστη»,  κερδίζοντας μερίδια αγοράς σε όλους τους κλάδους  ασφαλειών. Η παραγωγή της αυξήθηκε πέρυσι κατά 4,5% και εφέτος αναμένεται ότι θα κινηθεί πάλι ανοδικά, υπερβαίνοντας την συνολική επίδοση του κλάδου.

Η επέκταση των εργασιών της εταιρείας βασίστηκε στα δίκτυα συνεργατών – ασφαλιστικών διαμεσολαβητών/πρακτόρων. Εστιάστηκε στις ασφάλειες ζωής και στις γενικές καλύψεις. Στις ασφαλίσεις αυτοκινήτων αυτοκινήτων η «Ευρωπαϊκή Πίστη»  ακολούθησε συντηρητική πολιτική, προτιμώντας ακόμη και να χάσει πελάτες παρά να μπει στον ανταγωνισμό των μεγάλων εκπτώσεων στα τιμολόγια.

Την ίδια πολιτική θα ακολουθήσει και φέτος, εκτιμώντας ότι στον κλάδο αυτοκινήτων δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια. Εμφαση θα δώσει στα συμβόλαια υγείας και σύντομα θα παρουσιάσει νέα ασφαλιστικά προϊόντα.

Διαβάστε επίσης
Ετικέτες ΕΥ