Ασφαλιστική Αγορά

Αποζημιώσεις 12 εκ. ευρώ κατέβαλε το 2018 η NP Ασφαλιστική


Στα 12 εκ. ευρώ ανήλθαν οι αποζημιώσεις που κατέβαλε η NP Ασφαλιστική για το 2018. Στα αξιοσημείωτα το γεγονός ότι ο δείκτης ζημιών (loss ratio) διαμορφώθηκε στο 43%, ποσοστό ιδιαίτερα χαμηλό ανάμεσα σε όλες τις εταιρίες Γενικών Ασφαλίσεων, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

Συνετό underwriting και άμεση διαχείριση ζημιών

Η μη παρέκκλιση από τις βασικές αρχές για το συνετό underwriting, την ορθή τιμολόγηση, την προσεχτική διαχείριση κινδύνων και την άμεση εξυπηρέτηση του συναλλασσόμενου, είναι το κλειδί της επιτυχίας της επιχείρησης και της ικανοποίησης των πελατών της NP Ασφαλιστικής στην 15ετή ιστορία της.

"Στόχος της εταιρίας είναι η ακόμα καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση όλων των Δικαιούχων Αποζημιώσεων σε όλους τους Κλάδους της και η ταχύτερη ενημέρωση των Συνεργατών της για την εξέλιξη των ζημιών των πελατών τους", αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.