Υγεία

Ευρωκλινική: Μειώθηκαν αισθητά οι ζημιές, στα ίδια επίπεδα ο τζίρος


Η αναδιοργάνωση των δομών του ομίλου της Ευρωκλινικής σε συνδυασμό με κάποιες νέες συνεργασίες στον ασφαλιστικό κλάδο αποτέλεσαν το βασικό μοχλό ανόδου των μεγεθών για τον όμιλο το 2017.

Η χρήση παρέμεινε ζημιογόνος ωστόσο η βελτίωση ήταν αισθητή, καθώς από ζημιές 2,54 εκ. το 2016 ανήλθαν σε 660 χιλ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Υπό αυτό το πρίσμα, τα λειτουργικά κέρδη υπερδιπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν στα 3,26 εκ. από 1,32 εκ. προηγουμένως.

Μεταξύ άλλων, όπως σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ευρωκλινικής, κος Αντώνης Βουκλαρής σημαντικό στοιχείο επίσης είναι και η ταυτόχρονη αναδιάρθρωση του υφιστάμενου δανεισμού 29,71 εκ. ευρώ.

«Το 2017 ήταν μία πολύ σημαντική χρονιά για τον Όμιλο Ευρωκλινικής. Πραγματοποιήθηκαν σημαντικές αλλαγές όπως η μεταφορά της Ευρωκλινικής Παίδων στο κέντρο της Αθήνας, η έναρξη της λειτουργίας του Πολυιατρείου - ΣΗΜΕΙΟ Δ.Υ.Ο. και βέβαια η πιστοποίησή μας ως το πρώτο και μοναδικό νοσοκομείο στην Ευρώπη με το πρότυπο «Patients’ Friendly Hospital”. Ταυτόχρονα προχωρήσαμε σε αναδιοργάνωση των δομών και της λειτουργίας του Ομίλου καθώς και σε σημαντικές στρατηγικές συνεργασίες στον ασφαλιστικό κλάδο. 
Έχοντας πετύχει να διατηρήσουμε το μερίδιό μας στην αγορά, να υπερδιπλασιάζουμε την κερδοφορία μας κάθε χρόνο και ταυτόχρονα να αναδιαρθρώσουμε τον υφιστάμενο δανεισμό μας ύψους € 29,71 εκ., αισθανόμαστε έτοιμοι να συμμετέχουμε δυναμικά στις εξελίξεις του κλάδου μας», όπως επεσήμανε.

B.K
 
Διαβάστε επίσης