Οικονομία

Ευνοϊκές αποφάσεις της SNB για δανειολήπτες ελβετικού!


Τη διατήρηση των αρνητικών επιτοκίων του ελβετικού φράγκου αποφάσισε σήμερα η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας, απομακρύνοντας ένα νέο κύκλο επιβαρύνσεων και των Ελλήνων δανειοληπτών.

Η SNB επικαλέσθηκε την αβεβαιότητα που επικρατεί διεθνώς, με την ιταλική κρίση, τις εντάσεις για τα θέματα του εμπορίου και το Brexit, για να διατηρήσει το βαθιά αρνητικό επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων του -0,75%.

Επιπλέον, αναθεώρησε προς το χειρότερο τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, γεγονός που οδηγεί στην εκτίμηση ότι τα αρνητικά επιτόκια θα διατηρηθούν τουλάχιστον για το πρώτο εξάμηνο του 2019 και σε συνάρτηση με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα δικά της αρνητικά επιτόκια.

Η SNB επανέλαβε, επίσης, τη δέσμευσή ότι θα παρέμβει για να σταματήσει ενδεχόμενη υπερβολική ανατίμηση του φράγκου.

Διαβάστε επίσης