Επιχειρήσεις

EY για Follie: Παρεμπόδιζαν τον έλεγχο


"Η συμφωνία μας αφορούσε ελέγχους μόνο σε συγκεκριμένα κονδύλια", τονίζει η ελεγκτική

Την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη νομικές και άλλες διαδικασίες για να διαλευκανθεί το σκάνδαλο μεγατόνων με τα ψευδή οικονομικά στοιχεία της Folli Follie, η ελεγκτικολογιστική EY (Ernst & Young) γνωστοποιεί ότι όχι μόνον δεν έχει αναλάβει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου, αλλά διέκοψε και τους επιμέρους ελέγχους που διενεργούσε για συγκεκριμένα κονδύλια.

Αναφέρει μάλιστα ως αιτία διακοπής αυτών των ελέγχων ότι δεν είχε την απαιτούμενη συνδρομή από την εταιρεία.

Είναι μία έμμεση αλλά σαφής καταγγελία ότι η διοίκηση και τα στελέχη της Folli παρανέβαλαν εμπόδια στους ελέγχους, ή τουλάχιστον προσπάθησαν να καθυστερήσουν την ολοκλήρωση τους.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε με αφορμή - μεταξύ άλλων - το γεγονός ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δήλωσε ρητά προς το Δικαστήριο ότι δεν επιθυμεί τον διορισμό της Ernst & Young ως ελεγκτή.

Διαβάστε αναλυτικά: Αποστάσεις EY από την υπόθεση Follie: Ενημερώσαμε πως δεν μπορεί να γίνει έλεγχος

Στη σημερινή ανακοίνωση αναφέρεται:

  • Σε συνέχεια πρόσφατων ανακοινώσεων και δημοσιευμάτων, στα οποία γίνεται αναφορά στο όνομα της ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. («ΕΥ») για την υπόθεση της FF Group, θεωρούμε υποχρέωσή μας να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα: 
  • Η EY, με την από 13 Ιουνίου 2018 σύμβασή της με την "Folli-Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία" («Εταιρεία»), ανέλαβε τη διενέργεια προσυμφωνημένων διαδικασιών σε συγκεκριμένα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση του 2017. 
  • Η ΕΥ ποτέ δεν προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της χρήσης 2017. 
  • Παραπέμπουμε στην από 19 Ιουνίου 2018 ανακοίνωσή μας σχετικά με τα ανωτέρω. 
  • Στις 19 Σεπτεμβρίου 2018, η ΕΥ γνωστοποίησε στην Εταιρεία τη διακοπή της σύμβασης διενέργειας προσυμφωνημένων διαδικασιών, λόγω ελλιπούς συνδρομής της Εταιρείας στο έργο μας. 
  • Οποιαδήποτε πληροφορία αναφέρει κάτι διαφορετικό από τα ανωτέρω για την ΕΥ, είναι απολύτως αναληθής και δεν αντανακλά την πραγματικότητα. 
     
Διαβάστε επίσης