Τράπεζες

Eurobank: Το πλάνο με «Cairo», «Ηρακλή» και stress test


 Για το πρώτο δίμηνο του επόμενου έτους μετατίθεται πρακτικά η μεταβίβαση του μεγάλου χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων («Cairo») που εκποιεί η Eurobank, ενώ η σύνθεσή του, ο αγοραστής και το ύψος του τιμήματος θα εξαρτηθούν κυρίως από τις παραμέτρους εφαρμογής του σχεδίου «Ηρακλής».

 Η χρονική μετάθεση της μεταβίβασης  σημαίνει ότι η Eurobank θα πάει στα stress tests της ΕΚΤ έχοντας στον ισολογισμό της τα κόκκινα δάνεια του χαρτοφυλακίου Cairo (7,4 δισ. ευρώ) με άθικτα τα κεφάλαιά της, αφού δεν θα εγγραφεί στη χρήση 2019 ζημία από την πώλησή τους.

Το ΔΣ της τράπεζας αποφάσισε χθες να συμμετάσχει η Eurobank στο σχέδιο «Ηρακλής» με το χαρτοφυλάκιο Cairo, παίρνοντας εγγυήσεις 2,5 δισ. ευρώ για τα senior ομόλογα που θα εκδοθούν. Θα διαφοροποιηθεί λοιπόν η τελική σύνθεση του, προκειμένου να προσαρμοσθεί στις παραμέτρους του σχεδίου και καθώς θα εξαιρεθούν δάνεια που θα μεταβιβασθούν στο ελληνικό APS.

Αυτές οι προσαρμογές θα επηρεάσουν και το ύψος του τιμήματος που θα προσφέρουν τελικά οι δύο υποψήφιοι αγοραστές.

Το διοικητικό συμβούλιο της Eurobank αξιολόγησε ως ικανοποιητικές και τις δύο προσφορές που έχουν υποβληθεί από PIMCO και Fortress - doValue για λογαριασμό της. Ωστόσο, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται και θα κριθεί όχι μόνο στη βάση της διαφοράς τιμήματος, αλλά στο σύνολο των ποιοτικών χαρακτηριστικών των δύο ενδιαφερομένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Fortress προσφέρει ελαφρώς υψηλότερο τίμημα και έχει επιπλέον το πλεονέκτημα ότι είναι εξειδικευμένος διαχειριστής κόκκινων απαιτήσεων.  Για την Pimco «μετράει» προσθέτως ότι είναι σημαντικός μέτοχος της Eurobank, με συμμετοχή 5,1%

Η τελική απόφαση για την επιλογή αγοραστή θα ληφθεί μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα κόκκινα δάνεια και αφού θα έχουν γίνει οι αναγκαίες προσαρμογές στη σύνθεση του εκποιούμενου χαρτοφυλακίου, με βάση τις  τελικές παραμέτρους εφαρμογής του σχεδίου «Ηρακλής».

Mετά την ανάδειξη του προτιμητέου επενδυτή, η τράπεζα σε συνεργασία με τον νέο της εταίρο θα επανεκτιμήσει το χαρτοφυλάκιο των 7,4 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει τρία επιμέρους πακέτα  μη εξυπηρετούμενων δανείων:

  • Στεγαστικά σε ελβετικό φράγκο
  • Στεγαστικά σε ευρώ
  • Επιχειρηματικά χωρίς – ή με χαμηλές - εξασφαλίσεις
Διαβάστε επίσης