Τράπεζες

Eurobank: Γιατί δεν προβληματίζει η στασιμότητα των ποσοστών ανεργίας


Αμετάβλητο παρέμεινε το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα, τον Οκτώβριο του 2018, σε μηνιαία βάση και διαμορφώθηκε στο 18,6%, επί του συνόλου του εργατικού δυναμικού, ήτοι 4.720 χιλιάδες άτομα, όπως υπογραμμίζει έρευνα του εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Eurobank, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκε πτώση της τάξης των -2,4 ποσοστιαίων μονάδων (ΠΜ) ενώ σε σχέση με το ιστορικό υψηλό του Ιουλίου 2013, ήτοι 27,9%, η σωρευτική μείωση ήταν -9,3 ΠΜ.

Όσον αφορά την πορεία των επί μέρους μεταβλητών που συνθέτουν το ποσοστό ανεργίας, ο αριθμός των απασχολούμενων ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά 2,1% ή 78,1 χιλιάδες άτομα και ο αριθμός των ανέργων συρρικνώθηκε σε ετήσια βάση κατά -12,2% ή -122,1 χιλιάδες άτομα.

Βάσει των προαναφερθέντων στοιχείων και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι το άθροισμα των απασχολούμενων και των ανέργων ισούται με το εργατικό δυναμικό, η ετήσια μεταβολή του τελευταίου διαμορφώθηκε στο αρνητικό έδαφος του -0,4% ή -44,0 χιλιάδων ατόμων τον Οκτώβριο 2018.

Εγείρει προβληματισμούς η στασιμότητα – σε μηνιαία βάση – του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα τον Οκτώβριο 2018; Η απάντηση που δίνει η Eurobank, στην εβδομαδιαία της ανάλυση για την οικονομία, είναι αρνητική.

Παράλληλα, σχολιάζοντας τα στοιχεία του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα από τον Οκτώβριο 2012 μέχρι τον Οκτώβριο 2018, η Eurobank σημειώνει ότι ναι μεν τους τελευταίους 63 μήνες η τάση είναι ξεκάθαρα καθοδική (μέση μηνιαία μεταβολή της τάξης των -0,1 ποσοστιαίων μονάδων), ωστόσο παρατηρούνται βραχυχρόνια διαστήματα με οριακά μηδενικές ή και θετικές μηνιαίες μεταβολές, δηλαδή μήνες κατά τους οποίους το ποσοστό ανεργίας παραμένει σταθερό ή και αυξάνεται οριακά σε μηνιαία βάση.

Τα εν λόγω διαστήματα εμφανίζουν να έχουν εποχικότητα καθώς παρατηρούνται κυρίως στο τέλος των καλοκαιρινών μηνών και διαρκούν μέχρι και το τέλος των φθινοπωρινών μηνών. Η εν λόγω κυκλικότητα συνδέεται με την άνοδο της τουριστικής βιομηχανίας στη χώρα μας. Ως εκ τούτου η στασιμότητα (σε μηνιαία βάση) του ποσοστού ανεργίας τον Οκτώβριο 2018 δύναται να θεωρηθεί ως αναμενόμενη. 

Επιπροσθέτως, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, δεν αποκλείεται να εμφανιστεί περαιτέρω στασιμότητα ή και οριακή αύξηση του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα. Η επαλήθευση αυτού του σεναρίου δεν θα επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό το συνολικό ετήσιο μέγεθος (μέσος όρος 12 μηνών) το οποίο αναμένουμε να διαμορφωθεί κοντά στο 19,5% το 2018 από 21,5% το 2017.

Ολοκληρώνοντας την αναφορά στα στοιχεία του ποσοστού ανεργίας της Ελλάδος, η Eurobank παρουσιάζει και τα συγκριτικά μεγέθη για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 κρατών μελών (ΕΕ-28). Ως γνωστόν η ελληνική οικονομία, όπως αναφέρει η έρευνα, έχει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ-28.

Βάσει των στοιχείων του Οκτωβρίου 2018 η κατάταξη είχε ως εξής:

 • Ελλάδα 18,6% (μέσος όρος Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018 19,5%),
 • Ισπανία 14,8% (15,5%),
 • Ιταλία 10,6% (10,6%),
 • Γαλλία 8,9% (9,1%),
 • Κύπρος 8,8% (8,8%),
 • Ευρωζώνη 8,0% (8,3%),
 • Κροατία 8,0% (8,6%),
 • Φινλανδία 7,2% (7,6%),
 • Λετονία 6,9% (7,5%),
 • ΕΕ-28 6,7% (6,9%),
 • Πορτογαλία 6,6% (7,1%),
 • Λιθουανία 6,3% (6,2%),
 • Σλοβακία 6,1% (6,7%),
 • Σουηδία 6,0% (6,3%),
 • Βέλγιο 5,5% (6,0%),
 • Βουλγαρία 5,4% (5,4%),
 • Ιρλανδία 5,4% (5,8%),
 • Εσθονία 5,3% (5,6%),
 • Λουξεμβούργου 5,2% (5,4%),
 • Σλοβενία 5,2% (5,4%),
 • Αυστρία 4,8% (4,9%),
 • Δανία 4,7% (4,9%),
 • Ηνωμένο Βασίλειο 4,1% (4,1%),
 • Ρουμανία 4,0% (4,2%),
 • Πολωνία 3,8% (3,9%),
 • Ουγγαρία 3,7% (3,7%),
 • Ολλανδία 3,7% (3,9%),
 • Μάλτα 3,6% (3,8%),
 • Γερμανία 3,3% (3,4%) και
 • Τσεχία 2,1% (2,3%).

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ήτοι Οκτώβριος 2017, το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα σημείωσε την υψηλότερη ετήσια πτώση (-2,4 ποσοστιαίες μονάδες) ανάμεσα σε όλες τις χώρες της ΕΕ-28, με την Κροατία, την Ισπανία και την Πορτογαλία να ακολουθούν με μείωση της τάξης των -2,2, -1,8 και -1,8 ποσοστιαίων μονάδων αντίστοιχα, καταλήγει η έρευνα της Eurobank.