Τράπεζες

Eurobank: Καθαρά κέρδη €195 εκατ. το α΄ εξάμηνο (+10,7%)


Ικανοποιητικές επιδόσεις σε όλους τους τομείς εργασιών, αύξηση των καθαρών κερδών και των καταθέσεων επέτυχε η Eurobank  κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο.

Ειδικότερα, η τράπεζα γνωστοποίησε: 

 • Αύξηση καθαρών κερδών κατά 10,7% το Α΄ εξάμηνο 2021 σε €195εκ. 
 • Καθαρά κέρδη διεθνών δραστηριοτήτων €73εκ.
 • Ενίσχυση οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 2,4% έναντι του Α΄ εξαμήνου 2020 σε €446εκ.
 • Δείκτης NPEs 7,3% pro-forma για την τιτλοποίηση «Mexico» 
 • Δείκτης προβλέψεων προς μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 63,3%, αυξημένος κατά 140 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση 
 • Νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα €3,4δισ. το Α΄ εξάμηνο 2021
 • Αύξηση καταθέσεων πελατών κατά €2,4δισ. το Α΄ εξάμηνο 2021 
 • Δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας 15,6% και δείκτης CET1 13,2%
 • Ενίσχυση της παρουσίας στο εξωτερικό μέσω της συμφωνίας συγχώνευσης της Eurobank Beograd με τη Direktna Bank στη Σερβία και απόκτησης ποσοστού 12,6% στην Ελληνική Τράπεζα στην Κύπρο
 • Επιτυχής ολοκλήρωση άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (Stress Test): Απομείωση δείκτη Fully Loaded CET1 κατά 433μ.β. στο τέλος του 2023, από τις χαμηλότερες μεταξύ των Ευρωπαϊκών τραπεζών

Ο Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, ανέφερε σχετικά: « Οι οικονομίες παγκοσμίως έχουν προσαρμοστεί σε μεγάλο βαθμό στα νέα δεδομένα της πανδημίας. Παρά την εξάπλωση της μετάλλαξης «δέλτα», το οικονομικό κλίμα παραμένει θετικό, όπως φαίνεται από τους δείκτες εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας. Οι καταθέσεις στο τραπεζικό σύστημα συνεχίζουν να αυξάνονται, οι τιμές των ακινήτων κινούνται ανοδικά και η εξυγίανση των ισολογισμών των ελληνικών τραπεζών προχωρεί με ταχείς ρυθμούς. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις επιταχύνονται σε διάφορους τομείς της ελληνικής οικονομίας και η οικονομική δραστηριότητα ανακάμπτει. Ο τουρισμός στην Ελλάδα ξεπέρασε τις προσδοκίες και η εκτίμηση για τα έσοδα του 2021 είναι ότι θα ξεπεράσουν το 50% των αντίστοιχων του 2019. Η ισχυρή ανάπτυξη διαφαίνεται ότι θα επεκταθεί στην περίοδο 2021-2026, για την οποία αναμένουμε μέση ετήσια αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,5%-4,0%, υποστηριζόμενη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ. Η Eurobank είναι έτοιμη να αξιοποιήσει αυτή την συγκυρία, να παράσχει χρηματοδότηση και να υποστηρίξει τους πελάτες της.

Το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μας μοντέλο οδήγησε σε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και το δεύτερο τρίμηνο του 2021. Συνεχίσαμε τη χρηματοδότηση της οικονομίας με νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους 3,4 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του έτους και αυξήσαμε τα βασικά έσοδα προ προβλέψεων, με αιχμή τα έσοδα από προμήθειες. Η εξυγίανση του ισολογισμού συνεχίστηκε, με τα αποτελέσματα να είναι καλύτερα των προσδοκιών και το σχηματισμό των NPEs να είναι αρνητικός. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σε περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2021, με διακριτή τη συνεισφορά των διεθνών δραστηριοτήτων.

Συνεχίζουμε να επιτυγχάνουμε τους στόχους που έχουμε θέσει: η κερδοφορία είναι σύμφωνη με τις προσδοκίες μας, ο δείκτης NPEs πέφτει σε μονοψήφιο ποσοστό, κοντά στο 8%, μέχρι το τέλος του έτους και η κεφαλαιακή μας θέση θα ενισχυθεί περαιτέρω, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο. Παράλληλα, ανακοινώσαμε δύο συμφωνίες για την ενίσχυση της παρουσίας μας στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου: στη Σερβία με τη συγχώνευση της θυγατρικής μας με την Direktna Bank και στην Κύπρο με την απόκτηση του 12,6% της Ελληνικής Τράπεζας. Θα συνεχίσουμε να διερευνούμε ευκαιρίες για περαιτέρω επέκταση, οργανική και μη, των δραστηριοτήτων μας στις βασικές μας αγορές.

Οι εκδηλώσεις κλιματικής αλλαγής καθιστούν άμεση την ανάγκη εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου πλέγματος κριτηρίων ESG σε όλες τις πτυχές της οικονομικής δραστηριότητας. Τα κριτήρια ESG αποτελούν βασική συνιστώσα της επιχειρηματικής μας στρατηγικής. Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μας, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, δεσμευθήκαμε για την ανάληψη σειράς κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων».

Ανάλυση αποτελεσμάτων

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σε €195εκ. το Α΄ εξάμηνο του 2021, από €176εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 10,7%, με τα καθαρά κέρδη μετά από τα έξοδα αναδιάρθρωσης και λοιπά έκτακτα αποτελέσματα να διαμορφώνονται σε €190εκ. έναντι ζημιών ένα χρόνο πριν. Ειδικότερα:

 • Tα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 2,8% το Α΄ εξάμηνο του 2021 σε €670εκ., ενώ αυξήθηκαν οριακά (+0,1%) σε τριμηνιαία βάση σε €335εκ. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο υποχώρησε σε 1,94% το Α΄ εξάμηνο του 2021, από 2,09% το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. 
 • Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 16,0% σε ετήσια βάση το Α΄ εξάμηνο του 2021 και ανήλθαν σε €209εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου, τα ενοίκια και τις χορηγήσεις δανείων. Αξιοσημείωτη αύξηση κατά 11,8% παρουσίασαν τα καθαρά έσοδα προμηθειών έναντι του Α΄ τριμήνου 2021 σε €110εκ. και αντιστοιχούσαν σε 63 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το Β΄ τρίμηνο του 2021.
 • Η αύξηση των εσόδων προμηθειών υπερκέρασε τη μείωση των επιτοκιακών εσόδων, με αποτέλεσμα τα οργανικά έσοδα να αυξηθούν κατά 1,1% σε €879εκ. το Α΄ εξάμηνο του 2021. Τα λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €45εκ. το Α΄ εξάμηνο του 2021, έναντι  €66εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €924εκ. το Α΄ εξάμηνο του 201, υποχωρώντας κατά 1,2% σε ετήσια βάση. 
 • Οι Λειτουργικές δαπάνες υποχώρησαν κατά 0,4% στην Ελλάδα και 0,1% σε επίπεδο Ομίλου και διαμορφώθηκαν σε €433εκ. το Α΄ εξάμηνο του 2021. Ο δείκτης κόστους-εσόδων παρέμεινε σταθερά κάτω του 50% σε 46,9%.
 • Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 2,4% σε ετήσια βάση και 4,5% το Β΄ τρίμηνο του 2021. Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 2,1% το Α΄ εξάμηνο του 2021 εξαιτίας των χαμηλότερων λοιπών εσόδων αλλά αυξήθηκαν κατά 12,5% σε τριμηνιαία βάση.
 • Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε €224εκ. το Α΄ εξάμηνο του 2021 και αντιστοιχούσαν σε 120 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων. 
 • Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε €73εκ. το Α΄ εξάμηνο του 2021, έναντι €82εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 3,9% και ανήλθαν σε €127εκ. Η Eurobank ενισχύει ακόμα περισσότερο την παρουσία της στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης μέσω της συμφωνίας  συγχώνευσης της Eurobank Beograd με τη Direktna Bank στη Σερβία και απόκτησης ποσοστού 12,6% στην Ελληνική Τράπεζα στην Κύπρο. Και οι δύο αυτές συναλλαγές συνάδουν με τη στρατηγική της Eurobank για περαιτέρω επέκταση των διεθνών δραστηριοτήτων της και τη δημιουργία πρόσθετης αξίας για τους μετόχους της μέσω στοχευμένων εξαγορών, συγχωνεύσεων ή κοινοπραξιών.
 • Αναφορικά με την ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων, ο δείκτης των NPEs μειώθηκε στο 14,0% ή 7,3% pro-forma για την τιτλοποίηση «Mexico» στο τέλος του Α΄ εξαμήνου του 2021. Tα συνολικά NPEs μειώθηκαν κατά €110εκ. το Β΄ τρίμηνο του 2021 έναντι του Α΄ τριμήνου και διαμορφώθηκαν σε €5,7δισ. Ο σχηματισμός των νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ήταν αρνητικός κατά €43εκ. σε τριμηνιαία βάση. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε κατά 140 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε 63,3% στο τέλος Ιουνίου 2021. Η τιτλοποίηση «Mexico» προχωράει εντός χρονοδιαγράμματος, με τη λήψη δεσμευτικής προσφοράς από την DoValue τον Αύγουστο. Η επίπτωση της συναλλαγής αυτής στο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας αναμένεται να είναι σημαντικά χαμηλότερη των αρχικών προσδοκιών (50 μονάδες βάσης) και εκτιμάται στις 10 μονάδες βάσης. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής και η από-ενοποίηση των NPEs θα γίνει το Δ΄ τρίμηνο του 2021. Οι επιδόσεις του Α΄ εξαμήνου σε συνδυασμό με την τιτλοποίηση «Mexico» επιβεβαιώνουν το στόχο για τη μείωση του δείκτη NPEs σε μονοψήφιο ποσοστό στο τέλος τους τρέχοντος έτους.
 • Οι δείκτες CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκαν σε 13,2% και 15,6% στο τέλος Ιουνίου 2021, έναντι ελαχίστων εποπτικών ορίων (TSCR) 6,2% και 11,0% αντιστοίχως. Ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσης έναντι του Α΄ τριμήνου 2021 σε 12,1%. Το σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε σε €41,2δισ. το Α΄ εξάμηνο 2021. 
 • Επιτυχής ήταν η ολοκλήρωση της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (Stress Test), η οποία συντονίστηκε και διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Υπό το Βασικό σενάριο, η κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου αυξήθηκε κατά 290μ.β. κατά τη διάρκεια των 3 ετών, καταλήγοντας σε συνολικό Fully Loaded δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) 17,5% και σε Fully Loaded δείκτη CET 1 14,9% στο τέλος του 2023 (με βάση την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ). 
 • Υπό το Δυσμενές σενάριο, ο δείκτης Fully Loaded CET 1 μειώθηκε κατά 433μ.β. στο τέλος του 2023, από τις χαμηλότερες μεταξύ των Ευρωπαϊκών τραπεζών, και κατά 517μ.β. στο έτος με την υψηλότερη επίπτωση (2021). Κατά συνέπεια, ο δείκτης Fully Loaded CET 1 διαμορφώθηκε σε 7,6% στο τέλος του 2023 και σε 6,8% στο έτος με την υψηλότερη επίπτωση (2021). Ο μεταβατικός δείκτης CET 1 στο τέλος του 2023 διαμορφώθηκε στο 8%.
 • Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν €3,4δισ. το Α΄ εξάμηνο και €1,8δισ. Β΄ τρίμηνο του 2021. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €41,1δισ. στο τέλος Ιουνίου 2021, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης ύψους €3,5δισ. Τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε €22,6δισ., τα στεγαστικά σε €11,5δισ. και τα καταναλωτικά σε €3,4δισ.
 • Οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά €2,4δισ. το Α΄ εξάμηνο του 2021. Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως ανήλθαν σε €35,6δισ. και οι προθεσμιακές και λοιπές σε €14,1δισ. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω σε 75,4%, από 77,7% το Α΄ τρίμηνο του 2021. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας βελτιώθηκε και αυτός σε 166,4% το Β΄ τρίμηνο του 2021, από 140,6% το Α΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις