Τράπεζες

Εθνική: Τίμημα μόλις 6% για κόκκινα δάνεια 2,9 δισ.


Τι θα πάρει από την τιτλοποίηση Frontier – Το τίμημα και τα ομόλογα άνευ αξίας

Τίμημα πολύ χαμηλό –της τάξεως του 6% επί των εκχωρούμενων απαιτήσεων– θα εισπράξει τελικά η Εθνική Τράπεζα από τη μεγάλη τιτλοποίηση Frontier, για την οποία εκδηλώνεται μεγάλο ενδιαφέρον από εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων και κατατέθηκαν χθες προσφορές.

Από αυτή την τιτλοποίηση των 6,1 δισ. ευρώ, η τράπεζα θα κρατήσει το σύνολο των τίτλων υψηλής διαβάθμισης (senior notes), συνολικού ποσού 3,2 δισ. ευρώ. Στον πλειοδότη θα εκχωρήσει το 95% των ομολόγων μέσης και χαμηλής διαβάθμισης ((mezzanine και junior notes).

Τα  junior notes, που αντιστοιχούν σε συνολικές απαιτήσεις 2,45 δισ. ευρώ, αποτιμώνται ως μηδενικής αξίας και θα δοθούν δωρεάν.

Το ενδιαφέρον στρέφεται λοιπόν στους  mezzanine τίτλους, που δίνουν ετήσια απόδοση 6,75% -πέραν των προμηθειών που θα εισπράττει ο αγοραστής/διαχειριστής του τιτλοποιημένου πακέτου.

 Οι προσφορές των fund

Οι τίτλοι αυτοί είναι ονομαστικής αξίας περίπου 450 εκατ. ευρώ και με το κουπόνι 6,75% δίνουν ετήσια απόδοση περίπου 30 εκατ. ευρώ. Για τα ομόλογα αυτά οι  mega-servicers που κατέθεσαν προσφορές, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφέρουν τιμήματα της τάξεως των 120 - 165 εκατ.  ευρώ. Το υψηλότερο αντιστοιχεί σε περίπου 36,5% επί των εκχωρούμενων ονομαστικών απαιτήσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τις υψηλές αποδόσεις που επιτυγχάνουν οι εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων (βλέπε ισολογισμό της Intrum), η  διοίκηση της Εθνικής ανεβάζει τον πήχυ των απαιτήσεων της και επιδιώκει να εξασφαλίσει τίμημα συγκριτικά υψηλό σε σχέση με ό,τι έχει δοθεί μέχρι τώρα σε αντίστοιχες τιτλοποιήσεις ελληνικών τραπεζών.
Θα ζητήσει λοιπόν βελτιωμένες προσφορές και θα διαπραγματευθεί αναπροσαρμογή των ποσών.

Ο τελικός λογαριασμός

Όμως, ακόμη κι αν επιτύχει τίμημα της τάξεως του 35%-40% επί της ονομαστικής αξίας των mezzanine τίτλων, το ποσό των 180 εκατ. που μπορεί να εισπράξει κατ' ανώτατο η τράπεζα, θα είναι πολύ χαμηλό σε σχέση με την συνολική ονομαστική αξία των τιτλοποιούμενων-εκχωρούμενων απαιτήσεων και  των εκδιδόμενων ομολόγων μέσης και χαμηλής διαβάθμισης (mezzanine και junior notes).

Επισημαίνεται ότι από τα 6,1 δισ. της τιτλοποίησης, μετά την αφαίρεση των 3,2 δισ. senior notes που θα διακρατήσει η τράπεζα, απομένουν 2,9 δισ. (2,45 δισ. junior και 450 εκατ. ευρώ mezzanine notes).  Σ' αυτό το ποσό, το μάξιμουμ τίμημα των 180 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί σε μόλις 6,2%.

Εν πάση περιπτώσει η Εθνική θα εγγράψει λογιστικό κέρδος από αυτή την τιτλοποίηση, καθώς έχει σχηματίσει πρόσθτες προβλέψεις για τα τιτλοποιούμενα δάνεια. Θετική θα είναι η επίπτωση και στους κεφαλαιακούς δείκτες, οι οποίοι θα ενισχυθούν κατά 1,1%.

Διαβάστε επίσης