Τράπεζες

Εθνική: Χρήμα από τις αγορές και μείωση «κόκκινων» δανείων 90%


Φιλόδοξοι στόχοι για την περίοδο έως και το 2022 στο επιχειρησιακό σχέδιο που παρουσιάζεται σε επενδυτές στο Λονδίνο

Η μείωση των προβληματικών ανοιγμάτων (NPE's) κατά 90% ως το τέλος του 2022 είναι ο στόχος - κλειδί στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο, που παρουσιάζεται σε επενδυτές στο Λονδίνο από τη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, ενώ δρομολογείται μεγάλη κεφαλαιακή ενίσχυση το 2021 - 2022, με την έκδοση ομολόγων που προσμετρώνται στα δευτεροβάθμια κεφάλαια (tier-2).

Το σχέδιο επιτάχυνσης της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων έχει στόχο να επαναφέρει την Εθνική στην ευρωπαϊκή κανονικότητα, δηλαδή να μειωθεί το ποσοστό των NPE's επί του συνόλου των χορηγήσεων από το 41% στο 5%, δηλαδή πολύ κοντά στο μέσο όρο των τραπεζών της ευρωζώνης.

Η ραγδαία μείωση των NPE's, από τα 16 στα 1,7 δισ. ευρώ, στο τέλος του 2022, θα επιτευχθεί, σύμφωνα με τη διοίκηση της τράπεζας, κυρίως με πωλήσεις και τιτλοποιήσεις δανείων. Η μεγαλύτερη ετήσια μείωση προβλέπεται φέτος (κατά 4,4 δισ. ευρώ) και το 2021 (κατά 4,7 δισ. ευρώ).

Η Εθνική θα επιχειρήσει να λύσει με μια κίνηση και το ποιοτικό πρόβλημα της κεφαλαιακής της βάσης, που δεν είναι άλλο από την πολύ υψηλή συμμετοχή των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων στα εποπτικά κεφάλαια. Η Εθνική θα προχωρήσει σε εκδόσεις ομολόγων tier-2 με στόχο την άντληση συνολικά 3 δισ. ευρώ τη διετία 2021 - 2022.

Στο τέλος του 2022, παρά το υψηλό κόστος που θα έχει η προσπάθεια μείωσης των NPE's η Εθνική υπολογίζει ότι ο βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα φθάνει το 15%, από 16,1% το 2018. Αυτό θα είναι αποτέλεσμα της σημαντικής ενίσχυσης των κεφαλαίων μέσω της έκδοσης που προγραμματίζεται το 2020.

Το πρόγραμμα της τράπεζας προβλέπει σημαντική αύξηση στα έσοδα από τόκους, κατά 27% μεταξύ 2018 και 2022, και ακόμη μεγαλύτερη (53%) στα έσοδα από προμήθειες. Το λειτουργικό κόστος προβλέπεται να μειωθεί κατά 125 εκατ. ευρώ στο τέλος του προγράμματος και θα κλείσουν άλλα 70 καταστήματα, ώστε ο αριθμός τους να μειωθεί στα 390.

Η αγορά κάνει δεκτή με αρκετά θετικό τρόπο την ανακοίνωση του προγράμματος, καθώς η μετοχή της τράπεζας κερδίζει λίγο μετά τις 12.00 περισσότερο από 4%, έναντι ανόδου της τάξεως του 1% για τον τραπεζικό δείκτη και 0,80% για το Γενικό Δείκτη.

Διαβάστε επίσης
Ετικέτες ΕΤΕ