Τράπεζες

ΕΤΕ: Μέχρι τέλη Απριλίου το option της Invel για την Πανγαία


Στις εξελίξεις σχετικά με την πώληση της «Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ» αναφέρεται η Εθνική Τράπεζα, ενημερώνοντας σχετικά την Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Μετά από ερώτημα της τελευταίας, η ΕΤΕ τονίζει πως έχει παραταθεί η διάρκεια της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ της Τράπεζας και του ομίλου Invel μέχρι την 31/3/2019.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, έχει παραταθεί το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς των μετοχών που κατέχει η Εθνική από τον όμιλο Invel (call option) στη μεσοσταθμική τιμή μετοχής της «Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ» του τελευταίου τριμήνου του 2018, με βάση τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στη «Συμφωνία Μετόχων», όπως αυτή ισχύει.

Έως σήμερα, η ΕΤΕ επισημαίνει πως δεν έχει λάβει γνωστοποίηση άσκησης του εν λόγω δικαιώματος προαίρεσης εκ μέρους της Invel, ούτε έχει καταρτίσει οποιαδήποτε σχετική συμφωνία μαζί της, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του ηλεκτρονικού Τύπου της 18.3.2019.