Οικονομία

ΕΣΠΑ: Καταργήθηκε έκθεση από δικαιούχους της δράσης «Επιχειρούμε Έξω»


Αποφασίστηκε σύμφωνα με την 9η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχειρούμε Έξω - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό», που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΣΠΑ, η κατάργηση της υποχρέωσης των δικαιούχων να έχουν ολοκληρώσει τη συμμετοχή τους σε μια έκθεση στους πρώτους 24 μήνες υλοποίησης του έργου, ενώ επεκτείνεται το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των πράξεων μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2023.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, λόγω της ειδικής φύσης της δράσης που αφορά σε συμμετοχή των επιχειρήσεων σε εκθέσεις του εξωτερικού, η υλοποίηση της επηρεάζεται σημαντικά από την πανδημική κρίση COVID19.  Με την απόφαση αναμένεται να διευκολυνθεί μεγάλος αριθμός δικαιούχων, που έχει ενταχθεί στη δράση και να τους επιτρέψει την αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών σχεδίων τους, χωρίς να κινδυνεύσουν με απένταξη.