Χρηστικά

Επιστροφή φόρου πήραν οι περισσότερες επιχειρήσεις! (πίνακας)


Το 64% των εταιρειών (163.273) δήλωσαν ζημιές ή μηδενικά καθαρά κέρδη - Φοροελέγχους δρομολογεί η ΑΑΔΕ

Επιστροφή φόρου έλαβε το 2018, η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων της χώρας, δηλώνοντας στην Εφορία ζημιές ή μηδενικά κέρδη!

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, που αποκαλύπτει το Σin, το 14% των επιχειρήσεων, δήλωσε καθαρά κέρδη έως 10.000 ευρώ, ενώ ελάχιστος είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων που εμφάνισαν αξιόλογα κέρδη.

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που υπέβαλαν το 2018, το έντυπο Ν, ανήλθε σε 255.018, οι οποίες συνολικά δήλωσαν ακαθάριστα έσοδα ύψους 254,56 δις. ευρώ, αλλά τα φορολογητέα κέρδη τους προσδιορίστηκαν σε μόλις 13,37 δισ. ευρώ.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων βεβαιώθηκε φόρος ύψους 4,2 δισ. ευρώ, ενώ οι επιστροφές φόρου ανήλθαν σε 651,15 δισ. ευρώ. Οι επιστροφές φόρου, προκύπτουν κυρίως από τις προκαταβολές φόρου των προηγούμενων χρήσεων, αλλά και από τα φορολογικά κίνητρα για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις.

Σε κάθε περίπτωση πάντως το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων της χώρας, με τη συντριπτική τους πλειοψηφία να δηλώνει ζημιές, μηδενικά ή πενιχρά κέρδη προβληματίζει την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα μελετώνται και θα αποτελέσουν μία από τις παραμέτρους για τον καθορισμό των δειγμάτων φορολογικού ελέγχου του 2019.
Αναλυτικότερα από την επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων 255.018 επιχειρήσεων προκύπτουν τα ακόλουθα:

  • Οι 99.991 εταιρείες ή το 39% του συνόλου, δήλωσαν στην Εφορία, ακαθάριστα έσοδα συνολικού ύψους 85,51 δισ. ευρώ, ζημιές ύψους 46,74 δισ. ευρώ, και το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης ήταν πιστωτικό με επιστροφή φόρου ύψους 388,94 εκατ. ευρώ.
  • Οι  27 εταιρείες είναι ζημιογόνες «ειδικής περίπτωσης» στις οποίες πιστώθηκε επιστρεφόμενος φόρος ύψους 1,6 εκατ. ευρώ.
  • Οι 63.255 εταιρείες (το 25%) δήλωσαν ακαθάριστα έσοδα ύψους 2,83 δις. ευρώ, αλλά μηδενικά καθαρά κέρδη και τους πιστώθηκε επιστρεφόμενος φόρος ύψους 6,6 εκατ. ευρώ.
  • Συνολικά το 64% των επιχειρήσεων ή 163.273, δήλωσαν ζημιές ή μηδενικά καθαρά κέρδη.

Οι ζημιές κατά κατηγορία

  • Από τις 17.306 Ανώνυμες Εταιρείες, οι 10.067 ή το 58,2%, δήλωσαν ζημιές, παρότι είχαν τζίρο ύψους 41,4 δισ. ευρώ και ο επιστρεφόμενος φόρος που πιστώθηκε ήταν 14,84 εκατ. ευρώ. Επίσης, 722 Α.Ε. δήλωσαν τζίρο 44,7 δισ. ευρώ, αλλά μηδενικά καθαρά κέρδη.
  • Από τις 84.452 Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, οι 44.200 ή το 52,3%, δήλωσαν ακαθάριστα έσοδα ύψους 77,08 δισ. ευρώ, αλλά και ζημιές. Ο επιστρεφόμενος φόρος που πιστώθηκε ανήλθε σε 351,63 εκατ. ευρώ. Επίσης 7.938 Κεφαλαιουχικές δήλωσαν τζίρο ύψους 2,34 δισ. ευρώ, αλλά μηδενικά καθαρά κέρδη.  
  • Από τις 96.875 Προσωπικές Εταιρείες, οι 45.875 (ή το 47,4%) δήλωσαν τζίρο ύψους 6,48 δισ. ευρώ αλλά και ταυτόχρονα ζημιές, με αποτέλεσμα το πιστωτικό ποσό για επιστροφή να ανέλθει σε 21,6 εκατ. ευρώ. Επίσης, 5.170 Προσωπικές Εταιρείες υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις, το 2018.
  • Από τις 51.734 μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, μόλις οι 1.175 δήλωσαν ζημιογόνες και τους πιστώθηκε επιστρεφόμενος φόρος ύψους 4,45 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό, 2,3%, επί όλων των εταιρικών μορφών. Ωστόσο η πλειοψηφία τους, ήτοι 43.645 ή το 84,4%, δήλωσαν μηδενικά καθαρά κέρδη.
  • Από τις 21.957 δηλώσεις των εταιρειών «λοιπών κατηγοριών», οι 8.471 ή το 39,8%, δήλωσαν ζημιογόνες παρότι είχαν ακαθάριστα έσοδα ύψους 1,93 δισ. ευρώ και τους πιστώθηκε επιστρεφόμενος φόρος ύψους 11,3 δισ. ευρώ. Επίσης, 6.502 εταιρείες ή το 29,6% υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις.

etaireies 2018

 

Διαβάστε επίσης