Χρηστικά

Σε ιδιώτες κομμάτι της επικουρικής ασφάλισης - Προτείνει η «Επ. Σοφών»


Οι ασφαλισμένοι τον τρόπο επένδυσης των εισφορών τους μεταξύ χαμηλού, μεσαίου και υψηλού ρίσκου

Είσοδο ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών στην επικουρική ασφάλιση προβλέπει μεταξύ άλλων το πόρισμα της αρμόδιας Επιτροπής του υπουργείου Εργασίας, ενώ παράλληλα καθιστά υποχρεωτική την υπαγωγή όλων των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά, στο νέο κλάδο κεφαλαιοποιητικής επικουρικής ασφάλισης.

Σύμφωνα με το πόρισμα το οποίο βρίσκεται στα χέρια της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας και σύντομα θα δοθεί επισήμως στη δημοσιότητα, ενώ σε επόμενη φάση θα νομοθετηθούν τα συμπεράσματά του. Η νομοθέτηση θα γίνει στο πλαίσιο των συνολικών αλλαγών στο ασφαλιστικό σύστημα που δρομολογηθεί η κυβέρνηση με αφορμή και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το ύψος των εισφορών για τους μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες παραμένει στο 6,5% και θα τοποθετούντια στον ατομικό κουμπαρά. Ωστόσο οι ασφαλισμένοι θα επιλέγουν τον φορέα που θα τις καταβάλλουν, το ΕΤΕΑΠ ή ιδιωτική εταιρεία, καθώς και το ρίσκο με το οποίο θα επενδύεται το κεφάλαιό τους, με επιλογές μεταξύ, χαμηλού, μεσαίου και υψηλού ρίσκου.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του πορίσματος της «επιτροπής των Σοφών», ο ασφαλισμένος θα έχει την επιλογή καταβολής της σύνταξης σε μηνιαία βάση τόσο από το ΕΤΕΑΕΠ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών) όσο και από κάποιον Εναλλακτικό Πάροχο.

Εφόσον ο ασφαλισμένος επιλέξει την καταβολή της σύνταξης από κάποιον εναλλακτικό του ΕΤΕΑΕΠ παρόχου, θα πρέπει να προβλεφθεί νομικά πως σε κάθε περίπτωση, συμβατική υποχρέωση του εναλλακτικού παρόχου είναι η ισόβια παροχή σύνταξης (για όλα τα είδη συντάξεων), καθώς και η κάλυψη δικαιοδόχων μελών.

Δηλαδή η Επιτροπή προτείνει να νομοθετηθεί η διασφάλιση των ασφαλισμένων, που θα επιλέξουν ιδιωτικό φορέα για την επικουρική τους ασφάλιση, ώστε θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις παροχές με όσους επιλέξουν τον δημόσιο φορέα ασφάλισης. Βέβαια υπάρχει το κακό προηγούμενο με την «Ασπίς Πρόνοια», το οποίο θα λειτουργήσει ως τροχοπέδη για την ανάπτυξη του ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.

Οι παρεμβάσεις

Κατά τα άλλα, το πόρισμα προτείνει:

 • Την υποχρεωτική υπαγωγή όλων των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας από 1-1-2021 
 • Η υπαγωγή στην επικουρική ασφάλιση για τα ασφαλιστέα πρόσωπα να είναι υποχρεωτική, ανεξαρτήτως επαγγελματικού κλάδου.
 • Να μελετηθεί και η προαιρετική ένταξη στην επικουρική ασφάλιση των ήδη ασφαλισμένων επαγγελματικών κλάδων που μέχρι πρότινος δεν υπάγονταν υποχρεωτικά σε αυτή (π.χ. αγρότες, γιατροί)
 • Να εξαιρεθούν από το πεδίο των ασφαλιστέων προσώπων, εκείνων που υπάγονται με το υφιστάμενο σύστημα στην ασφάλιση Ταμείου Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης.
 • Οι ασφαλιστικές εισφορές να διατηρηθούν στο σημερινό ύψος, ήτοι 6,5%, για τους μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες.
 • Το ΕΤΕΑΕΠ θα είναι ο μόνος υπεύθυνος για την είσπραξη των εισφορών των ασφαλισμένων.
 • Τα όρια λήψης της επικουρικής σύνταξης να είναι τα ίδια με εκείνα που ισχύουν για την κύρια σύνταξη, αλλά να τεθεί ανώτατο όριο αναγκαστικής λήψης της συνταξιοδοτικής παροχής, ενδεχομένως στα 70 έτη.
 • Τα είδη των συνταξιοδοτικών παροχών, μπορεί να είναι συντάξεις γήρατος, συντάξεις αναπηρίας και συντάξεις χηρείας για τον ενεργό ασφαλισμένο.
 • Οι εισφορές του ασφαλισμένου θα μπαίνουν σε έναν ατομικό «κουμπαρά», ενώ μέρος του σωρευμένου ποσού (ενδεικτικά μέχρι ποσοστού 25%) δύναται να εισπράττεται -με τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος- ως προκαταβολή.
 • Ο ασφαλισμένος θα μπορεί να επιλέγει ανάμεσα σε τρία επενδυτικά πακέτα, διαφοροποιημένου επενδυτικού κινδύνου, ήτοι: Χαμηλού επενδυτικού κινδύνου, μεσαίου και υψηλού επενδυτικού κινδύνου. Η επιλογή μπορεί να αλλάξει στη διάρκεια της ασφάλισης.
 • Τα κεφάλαια δύνανται να επενδύονται από διαχειριστές επενδύσεων (ΑΕΔΑΚ - ΦΚΑ) κατ’ εντολή και για λογαριασμό του ΕΤΕΑΕΠ, βάσει της μεταξύ τους σύμβασης.
 • Πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο κάθε δυνατότητα -εντός των ευρωπαϊκών κανόνων και θεσμικών περιορισμών που έχει η Ελλάδα ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης-, προκειμένου τα δημιουργούμενα αποθεματικά κεφάλαια να επενδύονται προς όφελος της εθνικής οικονομίας.
 • Για το σύστημα κεφαλαιοποιητικής επικουρικής προκρίνεται η διατήρηση ίδιου τρόπου φορολόγησης με το υφιστάμενο. Θα πρέπει να εξετασθεί ειδική πρόβλεψη για εξαίρεση από τη φορολόγηση ή ειδική φορολόγηση για το ποσό προκαταβολής που θα δύναται να λαμβάνει ο ασφαλισμένος κατά τη φάση της θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Διαβάστε επίσης