Επιχειρήσεις

Επανάσταση στις υποδομές φέρνουν τα Data & Analytics


Αναδυόμενες τάσεις στον κλάδο, σύμφωνα με την φετινή έκθεση Emerging Trends in Infrastructure της KPMG

Στην φετινή έκθεση Emerging Trends in Infrastructure της KPMG προβλέπεται ότι τα δεδομένα και η ανάλυση (Data & Analytics) θα ξεκινήσουν να φέρνουν την επανάσταση στον κλάδο των υποδομών.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη έργων με βάση τα δεδομένα θα γίνει ο κανόνας, ενώ οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν τα δεδομένα πιο αποτελεσματικά, με στόχο τον σχεδιασμό βάσει τεκμηρίωσης.

Σημειώνεται ακόμα ότι οι κυβερνήσεις και οι αρχές υποδομών έχουν ξεκινήσει να αναγνωρίζουν την πραγματική αξία των δεδομένων τους για την άντληση συμπερασμάτων, τη βελτίωση της επιχειρησιακής επίδοσης και την ευρύτερη καινοτομία. Τ

η χρονιά αυτή, αναμένεται οι τάσεις αυτές να επεκτείνονται και στον επιχειρηματικό κόσμο - σε διάφορους τομείς, οικοσυστήματα και κύκλους ζωής.

Σύμφωνα με την έκθεση Emerging Trends in Infrastructure, οι δέκα κορυφαίες τάσεις του 2019 είναι:

  • Ο δημόσιος τομέας αρχίζει να επανακτά τον ρόλο του
  • Τα δεδομένα βελτιώνουν την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα
  • Οι προκλήσεις των μεγάλων έργων μεγεθύνονται
  • Τα βλέμματα στρέφονται στις ευκαιρίες των αναδυόμενων αγορών
  • Υιοθετείται η τεκμηρίωση
  • Η βιωσιμότητα γίνεται κυρίαρχη τάση
  • Η πρόοδος υπερτερεί της διάσπασης
  • Εντείνεται ο ανταγωνισμός για τις νέες τεχνολογίες
  • Ο πελάτης γίνεται βασιλιάς
  • Η αλληλεξάρτηση δημιουργεί ευκαιρίες 

Με την καινοτομία να κυριαρχεί σε κάθε έκφανση των τάσεων, η έκθεση της KPMG προβλέπει επίσης αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις ευκαιρίες στις αναδυόμενες αγορές, και σε εξίσου θετική κατεύθυνση την επικράτηση της αρχής της βιωσιμότητας, καθώς οι κοινωνικές πιέσεις οδηγούν όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να την υιοθετήσουν ως εταιρική προτεραιότητα.

Οι επιχειρήσεις αυτές που κατορθώνουν να παραμένουν διαρκώς ενήμερες για τις νέες τάσεις και να κατανοούν τις ευρύτερες επιπτώσεις τους θα είναι σε θέση να κάνουν και τις απαραίτητες επιλογές που θα οδηγήσουν στη μελλοντική επιτυχία τους.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την έκθεση εδώ