Οικονομία

Εντός των ευρωπαϊκών στόχων η Ελλάδα για τις ΑΠΕ


Την τήρηση των ελληνικών δεσμεύσεων για τη εισχώρηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην παραγωγή ενέργειας, επισημαίνει η Eurostat

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το 2020 το μερίδιο των ΑΠΕ στο σύνολο της Ε.Ε. θα πρέπει να υπερβεί το 20% και για να λάβει χώρα αυτό, κάθε χώρα έχει δεσμευτεί σε συγκεκριμένους στόχους - η Ελλάδα για μερίδιο τουλάχιστον 18% το 2020.

Τα στοιχεία που δημοσιοποιεί η Eurostat, δείχνουν πως τo 2017 το μερίδιο των ΑΠΕ έφτασε στην Ελλάδα το 16,95% στο σύνολο της παραγωγής (από 15,08% το 2016) και το 24,48% στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (από 22,66% το 2016).

«Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι ένα ενδεικτικό μονοπάτι που οδηγεί στο 18% το 2020, τη διετία 2017-2018 «περνά» λίγο πάνω από το 14% - δηλαδή σαφώς χαμηλότερα από το σημείο που ήδη βρίσκεται η Ελλάδα. Καθώς, μάλιστα, από την περίοδο στην οποία αναφέρονται τα νεώτερα στοιχεία έχουν μεσολαβήσει 15 μήνες, πιθανότατα το μερίδιο των ΑΠΕ έχει ήδη υπερβεί στην Ελλάδα τον στόχο για το 2020», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΝ.