Επιχειρήσεις

Entersoft: Αύξηση 51% στα κέρδη προ φόρων


Άλμα των ΕBITDA κατά 51% σε σχέση με το 2020, κατέγραψε η Entersoft  το 2021, με τη διοίκησή της να προτείνει μέρισμα ύψους 0,09 ευρώ, αυξημένο κατά 50% σε σχέση με το αντίστοιχο της προηγούμενης περιόδου.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Entersoft,  υλοποίησε με συνέπεια τον προϋπολογισμό της, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί η σημαντική αύξηση εσόδων κατά 45%, η οποία προήλθε κατά το ήμισυ από οργανική ανάπτυξη και κατά το ήμισυ από τις εξαγορές των εταιρειών Optimum και Wedia.

Επιπλέον, επιτεύχθηκε αύξηση του Περιθωρίου Κερδοφορίας (EBITDA margin) από 35% σε 37%, επιβεβαιώνοντας την απόδοση των επενδύσεων των προηγούμενων ετών τόσο σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες όσο στην τεχνολογική εξέλιξη των υπαρχόντων προϊόντων μας. Τα επαναλαμβανόμενα έσοδα ανήλθαν σε €14 εκατ. ή 58% των συνολικών εσόδων, αυξημένα κατά 24% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, και σε συνδυασμό με τα νέα έργα και τους νέους πελάτες, αποτελούν τη βάση για την επίτευξη εφάμιλλου με το παρελθόν ρυθμού οργανικής ανάπτυξης στην τρέχουσα χρήση 2022. 

Βάσει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί τη διανομή μερίσματος €0,09 λεπτά ανά μετοχή, αυξημένο κατά 50% σε σχέση με το αντίστοιχο της προηγούμενης περιόδου. Παράλληλα, η εταιρεία θα διατηρήσει επαρκή ρευστότητα, η οποία σε συνδυασμό με ενδεχόμενες νέες πηγές δανεισμού και τις ελεύθερες ταμειακές ροές της τρέχουσας χρήσης 2022, εκτιμάται ότι δύναται να χρηματοδοτήσει νέες πιθανές εξαγορές.

Σε υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της, στο αμέσως προηγούμενο διάστημα προέβη στην ίδρυση κέντρου υλοποίησης λογισμικού στην Πάτρα, καθώς και στην εξαγορά της εταιρείας LogOn, κινήσεις οι οποίες θα συμβάλουν στην αποκέντρωση των ομάδων υλοποίησης και στην αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένων στελεχών στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, η εξαγορά της LogOn μας δίνει πρόσβαση σε μια μεγάλη βάση μικρών και μεσαίων πελατών στην περιοχή της κεντρικής και βορειοδυτικής Ελλάδας, καθώς και δυνατότητα περαιτέρω διείσδυσης στην συγκεκριμένη αγορά.
Πέραν των ενδεχόμενων νέων εξαγορών, η εταιρεία συνεχίζει τις επενδύσεις σε νέα προϊόντα για Business to Business eCommerce αλλά και για απαιτητικά Business to Consumer (B2C eShops) σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα Backoffice CRM και Analytics προϊόντα της.

Ταυτόχρονα η Entersoft επενδύει σε νέο προϊόν για τη Διαχείριση Προσωπικού, Ωρομέτρησης και Μισθοδοσίας και ετοιμάζει την είσοδό της στην ανερχόμενη αυτή αγορά. Έσοδα από τα νέα αυτά προϊόντα, αναμένεται να πραγματοποιηθούν περί το τέλος της τρέχουσας χρήσης 2022

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα
Ετικέτες Entersoft