Οικονομία

Εντάχθηκαν 124 σχέδια σε δράση του ΕΠΑνΕΚ για τουριστικές ΜμΕ της Κρήτης


Δημοσιεύθηκε τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ για την Περιφέρεια Κρήτης, σχετικά με την ένταξη επιπλέον 124 επενδυτικών σχεδίων προϋπολογισμού 17.920.490,09 ευρώ.

Με την τροποποίηση της Απόφασης τα ενταγμένα επενδυτικά σχέδια ανέρχονται στα 202.  

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 31.082.564,53 ευρώ.