Χρηστικά

Ενίσχυση 40 εκατ. σε κτηνοτρόφους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ


Σε νέες πληρωμές κτηνοτρόφων προβαίνει, σήμερα, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου, καταβάλλονται, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, 40.233.881,55 εκατ. ευρώ σε 44.952 αιγοπροβατοτρόφους.

Το ποσό αυτό αφορά σε πληρωμές κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis).

Όσον αφορά στις συνολικές πληρωμές στις προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ το τελευταίο διήμερο, δηλαδή από τις 12/12/2018 έως τις 13/12/2018, το ποσό ανέρχεται σε 41.227.079,55 προς 45.037 δικαιούχους και αφορά μεταξύ άλλων σε ανειλημμένες υποχρεώσεις νέων αγροτών.