Χρηστικά

Ένα πιστοποιητικό για χρέη προς Εφορία και ΕΦΚΑ!


Πότε τίθεται σε εφαρμογή το ενιαίο Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας που θα εκδίδεται μέσω ειδικής πλατφόρμας

Σε τρείς μήνες τίθεται σε εφαρμογή το ενιαίο Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας, το οποίο θα εκδίδεται σε όσους δεν χρωστάνε ταυτόχρονα σε Εφορία και ΕΦΚΑ.

Πρόκειται για πιστοποιητικό το οποίο καταργεί και αντικαθιστά το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας και το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, που λαμβάνουν οι πολίτες, χωριστά, από την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ.

Πλέον από τον προσεχή Σεπτέμβριο, θα τεθεί σε εφαρμογή το ενιαίο Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας, το οποίο θα εκδίδεται από μία υπηρεσία και θα καλύπτει και τους δύο φορείς, την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ.

Το Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας νομοθετήθηκε από το 2022, αλλά δεν κατέστη δυνατή η εφαρμογή του, επειδή υπάρχουν προβλήματα στη διασύνδεση των συστημάτων του Taxisnet και του ΚΕΑΟ.

Συγκεκριμένα, η έκδοση του κοινού πιστοποιητικού  προβλέπεται από τον νόμο 4934/2022, σύμφωνα με τον οποίο, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης, για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ενιαίου Πιστοποιητικού Οικονομικής Ενημερότητας, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης διαμέσου της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Ειδικότερα, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα δύναται να αιτηθεί, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας.

Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει τα στοιχεία του αποδεικτικού του σημερινού φορολογικής ενημερότητας, όπως περιγράφεται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

Το Πιστοποιητικό Οικονομικής Ενημερότητας, που θα εκδίδεται με τη νέα διαδικασία, θεωρείται έγκυρο για κάθε νόμιμη χρήση και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας, όταν είναι κατά νόμον υποχρεωτική η προσκόμιση των ανωτέρω αποδεικτικών ενημερότητας.

Για την έκδοση του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας τα αναγκαία δεδομένα από το πληροφοριακό σύστημα φορολογικού μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και το πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ.

Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες διασφαλίζονται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο αυτό,  για να λάβει κανείς το ενιαίο πιστοποιητικό και να μπορεί να διεκπεραιώσει συναλλαγές του όπως π.χ. η μεταβίβαση ενός ακινήτου, θα πρέπει να μη χρωστάει ούτε σε Εφορία ούτε σε ΕΦΚΑ.

Αν χρωστάει σε έναν εκ των δύο φορέων, δεν θα μπορεί να διεκπεραιώσει τη συναλλαγή, εάν προηγουμένως δεν τακτοποιήσει τα χρέη του.

Σημειώνεται ότι, με βάση τα τελευταία επίσημα στοιχεία, περίπου 4 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα χρωστάνε στην Εφορία ποσό ύψους 107 δισ. ευρώ και πάνω από 2 εκατ. φυσικά και νομικά πρόσωπα χρωστάνε στον ΕΦΚΑ, ποσό ύψους 48 δισ. ευρώ.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα