Οικονομία

Νέα αύξηση των εξαγωγών κατά 12,1% τον Απρίλιο


Αύξηση 12,1% κατέγραψαν οι εξαγωγές τον Απρίλιο σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 2,93 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Χωρίς τα πετρελαιοειδή οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση 11,7% ή κατά 203,1 εκατ. ευρώ, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Απρίλιο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 216,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,6%. 

Παράλληλα, η συνολική αξία των εισαγωγών κατά τον μήνα Απρίλιο 2019 ανήλθε στο ποσό των 4.585 δισ. ευρώ (5.137,3 εκατ. δολάρια) έναντι 4,361 δισ. ευρώ (5.337,7 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2018 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 5,1%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Απρίλιο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 314,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,3%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Απρίλιο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 337,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,3%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το μήνα Απρίλιο 2019 ανήλθε σε 1.654,3 εκατ. ευρώ (1.833,6 εκατ. δολάρια) έναντι 1.745,5 εκατ. ευρώ (2.117,2 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2018, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 5,2%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Απρίλιο 2019 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 111,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,4%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Απρίλιο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 120,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,5%.

Αύξηση και στο α' τετράμηνο

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2019 ανήλθε στο ποσό των 18.559,6 εκατ. ευρώ (20.959,4 εκατ. δολάρια) έναντι 17.552,9 εκατ. ευρώ (21.505,4 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 5,7%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 922,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,2%. και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 871,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,1%.

Επίσης, η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2019 ανήλθε στο ποσό των 10.942,7 εκατ. ευρώ (12.428,4 εκατ. δολάρια) έναντι 10.483,2 εκατ. ευρώ (12.923,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 4,4%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 436,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,1% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 439,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,2%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2019 ανήλθε σε 7.616,9 εκατ. ευρώ, έναντι 7.069,7 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 7,7%.

Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 486,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,6% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 431,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,3%.

Διαβάστε επίσης