Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 2,7% του δείκτη τιμών εκροών στη γεωργία-κτηνοτροφία


Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2015=100,0 για τον μήνα Μάιο 2019, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Μαΐου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2018, παρουσίασε αύξηση 2,7% έναντι μείωσης 1,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Μαΐου 2018 με τον Μάιο 2017.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Μάιο 2019, σε σύγκριση με τον δείκτη του Απριλίου 2019, παρουσίασε μείωση 1,9%.

Ο μέσος σταθμικός δείκτης του δωδεκαμήνου Ιούνιος 2018 – Μάιος 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιούνιος 2017 – Μάιος 2018, παρουσίασε αύξηση 1,4%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Μαΐου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,9% έναντι αύξησης 2,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Μαΐου 2018 με τον Μάιο 2017.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Μάιο 2019, σε σύγκριση με τον δείκτη του Απριλίου 2019, παρέμεινε αμετάβλητος.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιούνιος 2018 – Μάιος 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιούνιος 2017 – Μάιος 2018, παρουσίασε αύξηση 2,3% 

Διαβάστε επίσης