Τράπεζες

ΕΚΤΕΡ: Υπέγραψε σύμβαση εκτέλεσης έργου με την Τράπεζα της Ελλάδος


Σύμβαση εκτέλεσης έργου με την Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ υπέγραψε στις 20 Δεκεμβρίου η εταιρεία ΕΚΤΕΡ ΑΕ.

Όπως ανακοινώθηκε, αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών του έργου «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός του κτιρίου επί της οδού Σίνα 16».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5.578.667,62 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίζεται σε 36 μήνες.

Διαβάστε επίσης